Course: Reading modern fiction

« Back
Course title Reading modern fiction
Course code UBK/C0114
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • MAINX Oskar, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Recommended literature
 • Culler, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie.. Brno, 2002.
 • Doležel, Lubomír. Narativní způsoby v české literatuře.. Praha, 1993.
 • Fialová, Alena (ed.). V souřadnicích mnohosti. Praha, 2014.
 • Hodrová, Daniela. .Na okraji chaosu.: Poetika literárního díla 20. století. Praha, 2001.
 • Hruška, Petr (ed.). V souřadnicích volnosti. Praha, 2008.
 • Králíková, Andrea. Autorské tváře v knižních zrcadlech. Ostrava, 1996.
 • Králíková, Andrea. Autorské tváře v knižních zrcadlech. Příbram, 2015.
 • Machala, Lubomír. Literární bludiště. Praha, 2001.
 • Peterka, Josef. Teorie literatury pro učitele. Praha, 2010.
 • Rimmon-Kenanová, Shlomith. Poetika vyprávění. Brno, 2001.
 • Trávníček, Jiří. Příběh je mrtev?. Brno, 2003.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Czech Literature (3) Philological sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Science in Opava Czech language and literature in combination with another discipline (1) Philological sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Science in Opava Czech language and literature in combination with another discipline (1) Philological sciences 1 Winter