Course: Psychology of acting

« Back
Course title Psychology of acting
Course code UBK/20124
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • ZAHIROVIĆ Hasan, Mgr. Ph.D.
Course content
Psychology of an actor Acting techniques Analysis of selected characters

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, One-to-One tutorial, Monological (reading, lecture, briefing), Laboratory work
Recommended literature
 • Boleslavský, R. Herectví: Šest prvních lekcí. Praha: Československé filmové nakladatelství, 1948.
 • Brecht, B. O divadelnom umení. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1959.
 • Čechov, A. M. Hercova cesta. Praha: Panorama, 1990.
 • Čechov, A. M. O herecké technice. Praha: Divadelní ústav, 1996.
 • Donnellan, D. Herec a jeho cíl. Praha: Brkola, 2008.
 • Grotowski, J. Divadlo a rituál (text Performer). Bratislava: Kalligram, 1999.
 • Grotowski, J. Teatr Laboratorium ? texty (II. Techniky herce, Cvičení, III. Hlas). Praha: PKS, 1990.
 • Jouvet, L. Nepřevtělený herec (Chování herce, Herec a postava). Praha: Orbis, 1967.
 • Musilová, M. Fau efekt ? Vlivy Brechtova epického a zcizujícího efektu v českém moderním herectví (Brechtovské epické divadlo). Praha: Brkola, 2011.
 • Pavis, P. Divadelní slovník (Jednání, děj akce/Aktanční model; Dotazník). Praha: Divadelní ústav, 2003.
 • Rutte, M. O umění hereckém (Základní otázky herecké psychologie). Praha: Nakl. Jos. Vilímek, 1946.
 • Sílová, Z; Vostrý, J. Je dnes možné herecké umění?. Praha: KANT, 2009.
 • Stanislavskij, K. S. Dotvoření herce. Praha: Athos, 1949.
 • Stanislavskij, K. S. Moje výchova k herectví. Praha: Athos, 1946.
 • Šípek, J. Psychologické souvislosti scénické tvorby (Empatie/Distance; Vnitřně chmatové vnímání). Praha: KANT, 2010.
 • Vostrý, J. O hercích a herectví (Studie o herectví). Praha: Achát, 1998.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Cultural dramaturgy with the focus on theatre (1) Art and applied art - Summer