Course: History of Czech literary criticism

« Back
Course title History of Czech literary criticism
Course code UBK/00093
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • TICHÝ Martin, Mgr. Ph.D.
Course content
Czech literary criticism Function of literary criticism Typology of literary criticism Literary polemics

Learning activities and teaching methods
unspecified
Recommended literature
 • K tradicím moderní české kritiky. Václavkova Olomouc 1967. Olomouc, 1970.
 • Z dějin české literární kritiky. Praha, 1965.
 • ČERNÝ, V. Co je kritika, co není a k čemu je na světě. Brno, 1968.
 • FISCHER, O. Slovo o kritice. Praha, 1947.
 • FRAENKL, P. K vývoji novodobé české literární kritiky. Nový Bydžov, 1930.
 • HAMAN, A. Nástin dějin české literární kritiky. Jinočany, 2000.
 • HECZKOVÁ, L. Píšící Minervy. Praha, 2009.
 • KUBÍČEK, T.; MERHAUT, L. (edd.). Na téma umění a život. F. X. Šalda 1867 - 1937 - 2007.
 • NOVÁK, A. Kritika literární. Praha, 1925.
 • SOLDÁN, L. Problematika české literární kritiky 30. let 20. století. Opava, 2010.
 • VODIČKA, F. Struktura vývoje. Praha, 1996.
 • VOJTĚCH, D. Vášeň a ideál. Praha, 2008.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Czech language and literature in combination with another discipline (1) Philological sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Science in Opava Czech Literature (1) Philological sciences - Winter
Faculty of Philosophy and Science in Opava Czech Literature (3) Philological sciences - Winter
Faculty of Philosophy and Science in Opava Czech language and literature in combination with another discipline (1) Philological sciences 2 Winter