Course: Fundamentals of Conservation for Archaeologists

« Back
Course title Fundamentals of Conservation for Archaeologists
Course code UA/A0018
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • ŠIMČÍK Antonín, Mgr.
 • PETR Pavel, Mgr.
 • POLÁŠEK Martin, Bc.
 • PLACHKÁ Zuzana, Mgr.
 • RAJHELOVÁ Hana, Ing. Mgr.
Course content
1. Introduction: theory, terminology, ethical standards. 2. History preservation and restoration of archaeological finds. 3. Documentation intervention. 4. A survey of the subject. 5. Conservation and restoration of ferrous metals. 6. Conservation and restoration of non-ferrous metals. 7. Conservation and restoration of stone. 8. Conservation and restoration of ceramics. 9. Conservation and restoration of glass. 10. Conservation and restoration of wood. 11. Conservation and restoration of leather and textile. 12. Conservation and restoration of other organic materials.

Learning activities and teaching methods
Lecturing, unspecified
 • unspecified - 2 hours per semester
 • unspecified - 2 hours per semester
Recommended literature
 • APPLEBAUM, B. Conservation treatment metodology. Amsterdam, 2007.
 • BUYS, S. - OAKLEY, V. The Conservation and Restoration of Ceramics. Oxford, 1996.
 • COSTA, V.:. Použití elektrochemických metod při průzkumu kovových artefaktů, In: Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Znojmo 2007, Brno 2007, s. 24-25.
 • CRONYN, J:M: - ROBINSON, W.S. Elements of Archaeological Conservation. Routledge, 1990.
 • ČIHÁKOVÁ, A.- RICHTRMOCOVÁ, K.:. Konzervování archeologického nálezu ze Salmovského paláce - textil (Soubor archeologických textilií z odpadní jímky z poloviny 17.století), In: Textil v muzeu. Brno 2010, s. 9-18.
 • DAŇKOVÁ, A. Restaurování souboru renesančního skla zdobeného emailem. Brno, 1998.
 • DAVIDSON, S. Conservation and Restoration of Glass. London, 2003.
 • ĎUROVIČ, M. a kol. Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha, 2002.
 • FISCHER, A. Reste von organischen Materialien an Bodenfunden aus Metall. Stuttgart, 1994.
 • HAMILTON, DONNY L. Methods of Conserving Archaeological Material from Underwater Sites. Texas University, 2010.
 • HARSOVÁ, J. Konzervace rožmberských standard. Pardubice, 1993.
 • JAREŠ, V.:. Metalografie neželezných kovů. Celost. vysokoškolská učebnice. Praha 1955.
 • JOSEF, J.:. Technologie výroby keramiky. Učební texty pomaturitního studia Národního muzea. Praha 1994.
 • KEENE, S. Managing Conservation in Museums. Oxford, 2002.
 • Kolektiv autorů. Konzervování a restaurování kovů. Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin. Brno, 2011.
 • Kolektiv autorů. Sborník z workshopu Stabilizace železných archeologických nálezů konaného ve dnech 4.-5.11.2002 v Technickém muzeu v Brně. Brno, 2003.
 • KOPECKÁ, I. a kol. Preventivní ochrana sbírkových předmětů. Praha, 2003.
 • KUČEROVÁ, L. - DRÁBKOVÁ, K. Konzervace vodou nasyceného dřeva sacharidy. Praha, 2004.
 • MIDDLETON, A - LANG, J. Radiography of Cultural Material. Oxford, 2005.
 • ODEGAARD, N. a kol. Material Characterization Test for Objects or Art and Archaeology. London, 2005.
 • PERLÍK, D. Povrchové úpravy kovových archeologických nálezů ? ?tipy a triky, aneb jak na to?. STOP, 2011.
 • SCOTT, D.A. Ancient and historic Matals. Oxford, 1995.
 • SELWYN, L.:. Metals and Corrosion (A Handbookk for the Conservation Profesional). Ottawa 2004.
 • STOULIL, J. a kol. Alternativní povlaky pro stabilizaci železných archeologických nálezů. Brno, 2010.
 • ŠIMČÍK, A. - ŠIMČÍKOVÁ, M.:. Výběrová bibliografie konzervátorské literatury (1990-2003). URL: axpsu.fpf.slu.cz/~sim20uh/literatura/bibliografie.
 • TÍMÁR-BALÁSZY, Á. Chemical Principles of Textile Conservation. Oxford, 1998.
 • UNGER, A. a kol.:. Conservation of Wood Artifacts. A Handbook. London 2001.
 • ZELINGER, J. - ŠIMŮNKOVÁ, J. - KOTLÍK, P. Chemie v práci konzervátora a restaurátora. Praha, 1982.


Study plans that include the course