Course: Corporate Information System A

« Back
Course title Corporate Information System A
Course code PEM/PISA
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • ŠPERKA Roman, doc. RNDr. Ing. Ph.D.
 • RYLKOVÁ Žaneta, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Lecturing, Lecture with a video analysis, One-to-One tutorial, Seminar classes, Students' self-study
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 13 hours per semester
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 40 hours per semester
Recommended literature
 • Standard ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému verze 1.1.. Věstník Úřadu pro veřejné informační systémy, Ročník I, Praha, 2000.
 • BRUCKNER, T., VOŘÍŠEK, J. Outsourcing a jeho aplikace při řízení informačního systému podniku. Praha: Ekopress, 1998. ISBN 80-86119-07-6.
 • DOHNAL, J., POUR, J. Architektury informačních systémů v průmyslových a obchodních podnicích. Praha: Ekopress, 1999. ISBN 80-86119-02-5.
 • DOHNAL, J., POUR, J. Řízení firmy a IS/IT v informační společnosti.. Praha: VŠE, 1999. ISBN 80-7079-023-7.
 • KRÁL, J. Informační systémy. Science s. r. o., Veletiny, 1998. ISBN 80-86083-00-4.
 • MOLNÁR, Z. Moderní metody řízení informačních systémů. Praha, Grada, 1993. ISBN 80-85623-07-2.
 • NOVOTNÝ O., ŘEPA V. Metodická příručka ke "Standardu ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému": Věstník Úřadu pro veřejné informační systémy, Ročník I, Částka 5.. Praha: MI, 2000.
 • VANĚK, J. Informační systém firmy. distanční podpora.. OPF SU, Karviná, 2004. ISBN 80-7248-252-1.
 • VANĚK, J. Informační systém firmy. OPF Karviná, 2003.
 • VOŘÍŠEK, J. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha: Management press, 1997. ISBN 80-85943-40-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester