Course: Tender Calculation in Services

« Back
Course title Tender Calculation in Services
Course code PEM/NKNKS
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • STELMACH Karel, Ing. Ph.D.
 • ŠEBESTOVÁ Jarmila, doc. Ing. Ph.D.
 • RYLKOVÁ Žaneta, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, One-to-One tutorial, Skills demonstration, Students' self-study
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 74 hours per semester
Recommended literature
 • DOYLE D.P. Strategické řízení nákladů. Praha: ASPI, 2002. ISBN 80-7357-189-7.
 • FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, a.s., 2007. ISBN 978-80-7357-299-0.
 • HRADECKÝ,M., KONEČNÝ, M. Kalkulace pro podnikatele. Praha:Prospektrum, 2003. ISBN 80-7225-002-7.
 • SYNEK, M. A KOL. Podniková ekonomika,4. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 80-7179-892-4.
 • ŠEBESTOVÁ, J. Nabídkové kalkulace ve službách. Karviná: SU OPF, 2009. ISBN 978-80-7248-526-0.
 • VYSUŠIL, J. Rozpočetnictví a vnitropodnikové plánování : sladění plánu a skutečnosti pro potřeby controllingu. Praha:Profess Consulting, 2004. ISBN 80-7259-012-X.
 • WEETMAN, P. Financial and Management Accounting. An Introduction. London: Prentice Hall, 2003. ISBN 0-273-65788-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Business Economics in Trade and Services (14UD) Economy 2 Winter
School of Business Administration in Karvina Marketing and Management (12) Economy 2 Winter
School of Business Administration in Karvina Business Economics in Trade and Services (12) Economy 2 Winter