Course: Corporate Information System

« Back
Course title Corporate Information System
Course code PEM/BKISF
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • ŠPERKA Roman, doc. RNDr. Ing. Ph.D.
 • RYLKOVÁ Žaneta, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Lecture with a video analysis, One-to-One tutorial, Skills demonstration, Students' self-study
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 25 hours per semester
 • unspecified - 7 hours per semester
 • unspecified - 12 hours per semester
Recommended literature
 • BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. Praha, 2008. ISBN 80-247-0214-2.
 • KRÁL, J. Informační systémy. Science s. r. o., Veletiny, 1998. ISBN 80-86083-00-4.
 • SODOMKA, P. Informační systémy v podnikové praxi. Praha, 2006. ISBN 80-251-1200-4.
 • TVRDÍKOVÁ, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: Nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2728-8.
 • VANĚK, J. a R. ŠPERKA. Informační systémy. Karviná: SU OPF v Karviné, 2013. ISBN 978-80-7248-855-1.
 • VANĚK, J. Informační systém firmy. OPF SU, Karviná, 2004. ISBN 80-7248-252-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Accounting and Taxes (15) Economy 1 Summer
School of Business Administration in Karvina Accounting and Taxes (12) Economy 1 Summer