Course: Environmental Management

« Back
Course title Environmental Management
Course code PEM/BKENV
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • BERNATÍK Werner, Ing. Ph.D.
 • ZAPLETALOVÁ Šárka, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Skills demonstration, Students' self-study
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 107 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
Recommended literature
 • EMAS. Praha: CEMC. ISBN 80-85990-01-6.
 • http://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/2001/ac78-5.htm.
 • http://www.env.cz/.
 • http://www.unescap.org/stat/envstat/env-link2.asp.
 • Normy ISO 14000. Český normalizační institut Praha, 1997. ISBN Bez ISBN.
 • CAMPBELL, D., J. Organizations and the Business Environment. Butterworth Heinemann, 1997. ISBN 0-7506-2760-3.
 • DIRNER, V., a kol. Ochrana životního prostředí. Praha, 1997. ISBN 80-7078-490-3.
 • HEYNE, P. Ekonomický styl myšlení. Praha, 1991. ISBN 80-7079-781-9.
 • JENÍČEK, V. a kol. Vyvážený rozvoj. Praha, 2010. ISBN 978-80-7400-195-6.
 • KONEČNÝ, M. Ekologický management. Karviná: SU OPF, 2005. ISBN 80-7248-239-9.
 • KONEČNÝ, M. Management ochrany a tvorby životního prostředí. Karviná: SU OPF, 1999. ISBN 80-85879-00-X.
 • KRAMER, M., BRAUWEILER, J., RITSCHELOVÁ, I. A KOL. Mezinárodní management životního prostředí. Nástroje a systémy environmentálního managementu. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-920-3.
 • KRAMER, M., STREBEL, H., JÍLKOVÁ, J. Mezinárodní management životního prostředí. Operativní environmentální management v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-921-1.
 • MEZŘICKÝ, V. (ed.). Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha, 2005. ISBN 80-7367-008-3.
 • ROMANČÍKOVÁ, E. Finančno-ekonomické aspekty ochrany životného prostredia. Bratislava: ECO INSTRUMENT, 2004. ISBN 80-967771-1-4.
 • STEAD, E., STEAD J. Management pro malou planetu. Praha, 1998. ISBN 80-86103-15-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Public Economy and Administration (12) Economy 3 Winter