Course: Technics of Managements Communication II

« Back
Course title Technics of Managements Communication II
Course code MU/11181
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • KOČAN Zdeněk, doc. RNDr. Ph.D.
 • DOBRUŠOVÁ Eva, Mgr.
Course content
1. Manager and conflicts solving, conflicts in a workplace. 2. Techniques for succesful coping and solving of conflicts, style of conflicts solving and choice of solving approach. 3. Negotiation, strategy and procedure of negotiation. 4. Mediation in management practice, conflicts, conflict and dispute suitable for mediation, stages and procedures of mediation. 5. Manager and his team, teamwork, forming and development of the team, team roles. 6. Work meating, manager as presenter and facilitator. 7. Techniques and methodes of solving problems in group. 8. Leadership and development of employee, motivation, influencing and persuasion of employee. 9. Leading styles, coaching. 10. Delegation and feedback.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Recommended literature
 • E. HIERHODL. Rétorika a prezentace. Praha, Grada Publishing a.s., 2005. ISBN 80-247-0782-9.
 • J. S. Townsend. Prezentace. Praha, 2007. ISBN 978-80-7367-214-0.
 • Jarošová, E., Komárková, R., Pauknerová, D., Pavlica K. Trénink sociálních a manažerských dovedností: metodický průvodce.. Praha, 2005. ISBN 80-7261-135-6.
 • Krohe, P. Manažerská komunikace.. Opava, 2008.
 • Náhlovský, P., Suchý, J. Koučování v manažerské praxi.. Praha, 2006. ISBN 978-80-247-1692-3.
 • O'Brien, P. Asertivita.. Praha, 1998. ISBN 80-85943-67-0.
 • Pavlica, K., Jarošová, E., Kaiser, R. B. Versatilní vedení. Dynamická rovnováha manažerských dovedností.. Praha, 2010. ISBN 978-80-7261-208-6.
 • Pease, A. Řeč těla:jak porozumět druhým z jejich gest, mimky a postojů těla.. Praha, 2001. ISBN 80-7178-582-2.
 • Ros, J., Templar, R. Velká kniha manažerských dovedností.. Praha, 2010. ISBN 978-80-247-1279-6.
 • T. WIEKE. Rétorika v praxi. Dobřejovice, Rebo Production, 2005. ISBN 80-7234-418-8.
 • V. KHELEROVÁ. Komunikační a obchodní dovednosti manažera.. Praha, Grada Publishing a.s., 2006. ISBN 80-247-1677-1.
 • Whitmore, J. Koučování: rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti.. Praha, 2004. ISBN 80-7261-101-1.
 • Zahrádková, E. Teambuilding ? cesta k efektivní spolupráci.. Praha, 2005. ISBN 80-7367-042-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Mathematical Institute in Opava Applied Mathematics in Risk Management (3) Mathematics courses 1 Summer
Mathematical Institute in Opava Mathematical Methods in Economics (3) Economy 1 Summer
Mathematical Institute in Opava Mathematical Methods in Economics (2) Economy 1 Summer