Course: Introduction to the Study of Mathematics II

« Back
Course title Introduction to the Study of Mathematics II
Course code MU/10013
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • HOZOVÁ Libuše, PaedDr.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Recommended literature
 • D. Hrubý, J. Kubát. Diferenciální a integrální počet. Prometheus, Praha, 1997. ISBN 80-7196-063-2.
 • E. Calda. Komplexní čísla. Prometheus, Praha, 1996. ISBN 80-85849-85-2.
 • E. Calda, V. Dupač. Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika. Prometheus, Praha, 1996. ISBN 80-85849-10-0.
 • E. Pomykalová. Planimetrie. Prometheus, Praha, 1993. ISBN 80-85849-07-0.
 • E. Pomykalová. Stereometrie. Prometheus, Praha, 1995. ISBN 80-7196-004-7.
 • F. Janeček. Algebraické výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy. JČMF, Praha, 1991.
 • I. Bušek, L. Boček, E. Calda. Základní poznatky z matematiky. Prometheus, Praha, 1995. ISBN 80-85849-34-8.
 • I. Bušek. Řešené maturitní úlohy z matematiky. SPN, Praha, 1998. ISBN 5-42-29/2.
 • J. Šedivý. Vybrané kapitoly z moderní matematiky. SPN, Praha, 1971.
 • L. Boček, J. Bočková, J. Chorvát. Rovnice a nerovnice. Prometheus, Praha, 1995. ISBN 80-7196-001-2.
 • M. Kočandrle, L, Boček. Analytická geometrie. Prometheus, Praha, 1996. ISBN 80-7196-120-5.
 • O. Odvárko. Funkce. Prometheus, Praha, 1996. ISBN 80-85849-09-7.
 • O. Odvárko. Goniometrie. Prometheus, Praha, 1996. ISBN 80-7196-000-4.
 • O. Odvárko. Posloupnosti a řady. Prometheus, Praha, 1996. ISBN 80-85849-91-7.
 • P. Hejkrlík. Sbírka řešených příkladů - Rovnice a nerovnice. Nakladatelství SSŠ,s.r.o. Opava, 2006. ISBN 978-80-903861-0-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Mathematical Institute in Opava Applied Mathematics in Risk Management (3) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Philosophy and Science in Opava Computer Science and Technology (1) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer
Mathematical Institute in Opava Mathematical Methods in Economics (3) Economy 1 Summer
Mathematical Institute in Opava Mathematical Methods in Economics (2) Economy 1 Summer