Course: Banking Information System

« Back
Course title Banking Information System
Course code INM/PBIS
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • ŠPERKA Roman, doc. RNDr. Ing. Ph.D.
 • GÓRECKI Jan, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Lecturing, Lecture with a video analysis, One-to-One tutorial, Seminar classes, Students' self-study
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 13 hours per semester
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 7 hours per semester
Recommended literature
 • HANÁČEK, P., STAUDEK J. Bezpečnost informačních systémů. Praha, Úřad pro státní informační systém, 2000.
 • MARVANOVÁ, M., JUŘÍK, P., VÍTKOVSKÝ, K. Platební styk. Praha, Bankovní institut a. s., 1996.
 • VANĚK, J. Bankovní informační systém [online] Verze 1.0.. Karviná : SU OPF, 2005.
 • VANĚK, J. Bankovní informační systém. Studijní podpora, OPF SU, Karviná, 2007.
 • VANĚK, J. Bankovní informační systémy, hypertextová učebnice. SU OPF, Karviná, 2000.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester