Course: Internet Services and WWW Creation B

« Back
Course title Internet Services and WWW Creation B
Course code INM/KSIB
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • BOTLÍK Josef, Ing.
 • GÓRECKI Jan, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Skills demonstration, Students' self-study
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 20 hours per semester
 • unspecified - 25 hours per semester
Recommended literature
 • BRADLEY, N. XML - kompletní průvodce. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-949-7.
 • BRÁZDA, J. Internet, tvorba a programování WWW. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0699-7.
 • DOSTÁLEK, L. Velký průvodce protokoly TCP/IP. Praha: Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-513-X.
 • HAROLD, E. XML v kostce. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-712-4.
 • HORÁK, J. Bezpečnost malých počítačových sítí. Praha, Grada, 2003. ISBN 80-247-0663-6.
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web site. Brno: Computer Press,, 1998. ISBN 80-7226-080-4.
 • SCOTT, I. Dynamické HTML. Brno: Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-083-9.
 • SPAINHOUR, S. Webmaster v kostce. Brno: Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-251-3.
 • WELLING, L., THOMSON, L. PHP a MySQL - rozvoj webových aplikací. Praha: SoftPress, 2002. ISBN 80-86497-20-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester