Course: Information Services

« Back
Course title Information Services
Course code INM/KISL
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • GÓRECKI Jan, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Lecturing, Lecture with a video analysis, One-to-One tutorial, Students' self-study
 • unspecified - 8 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 25 hours per semester
 • unspecified - 8 hours per semester
Recommended literature
 • GÁLA, L. POUR, J. TOMAN P. Podniková informatika. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1278-4.
 • HENDL, J. Metody zpracování informací. [Část] 3, Hypertextové systémy (včetně úvodu do jazyka HTML). Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. ISBN 80-7079-896-3.
 • KUČEROVÁ H. Metody a techniky informačního managementu.
 • MELICHAR, B. Textové informační systémy. Praha: ČVUT, 1994. ISBN 80-01-01206-9.
 • POKORNÝ, J. SNÁŠEL, V. HÚSEK, D. Dokumentografické informační systémy. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-764-X.
 • RAUCH, J. Metody zpracování informací. [Část] 1, Informační zdroje a služby. Praha: VŠE, 1994. ISBN 80-7079-353-8.
 • RAUCH, J. Metody zpracování informací. [Část] 2, Ukládání a vyhledávání. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. ISBN 80-7079-870-X.
 • VANĚK, J. Informační služby: distanční opora. Karviná: SU opF.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Marketing and Management (07) Economy 2 Winter