Course: Corporate Information System B

« Back
Course title Corporate Information System B
Course code INM/KISB
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • GÓRECKI Jan, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Lecturing, Lecture with a video analysis, One-to-One tutorial, Students' self-study
 • unspecified - 8 hours per semester
 • unspecified - 8 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 25 hours per semester
Recommended literature
 • BASL, J. Podnikové informační systémy, Podnik v informační společnosti. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0214-2.
 • BUCHALCEVOVÁ A. Metodiky vývoje a údržby informačních systémů. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1075-7.
 • DOHNAL, J., POUR, J. Architektury informačních systémů v průmyslových a obchodních podnicích. Praha: Ekopress, 1999. ISBN 80-86119-02-5.
 • KRÁL, J. Informační systémy. Science s. r. o., Veletiny, 1998. ISBN 80-86083-00-4.
 • MOLNÁR, Z. Moderní metody řízení informačních systémů. Praha, Grada, 1993. ISBN 80-85623-07-2.
 • VANĚK, J. Informační systém firmy: distanční opora. Karviná: OPF SU, 2009. ISBN 80-7248-252-1.
 • VANĚK, J. Informační systém firmy. OPF Karviná, 2003.
 • VANĚK, J. Informační systémy v podnikání: distanční opora. Karviná: OPF SU, 2009.
 • VRANA, I. RICHTA, K. Základy a postupy zavádění podnikových informačních systémů. Praktická příručka pro podnikové manažery. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. ISBN 80-247-1103-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Marketing and Management (07) Economy 1 Winter