Course: Corporate Information System A

« Back
Course title Corporate Information System A
Course code INM/KISA
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • GÓRECKI Jan, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Lecturing, Lecture with a video analysis, One-to-One tutorial, Students' self-study
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 25 hours per semester
 • unspecified - 8 hours per semester
 • unspecified - 8 hours per semester
Recommended literature
 • Standard ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému verze 1.1.. Věstník Úřadu pro veřejné informační systémy, Ročník I, Praha, 2000.
 • BRUCKNER, T., VOŘÍŠEK, J. Outsourcing a jeho aplikace při řízení informačního systému podniku. Praha: Ekopress, 1998. ISBN 80-86119-07-6.
 • DOHNAL, J., POUR, J. Architektury informačních systémů v průmyslových a obchodních podnicích. Praha: Ekopress, 1997. ISBN 80-86119-02-5.
 • DOHNAL, J., POUR, J. Řízení firmy a IS/IT v informační společnosti.. Praha: VŠE, 1999. ISBN 80-7079-023-7.
 • KRÁL, J. Informační systémy. Science s. r. o., Veletiny, 1998. ISBN 80-86083-00-4.
 • MOLNÁR, Z. Moderní metody řízení informačních systémů. Praha, Grada, 1993. ISBN 80-85623-07-2.
 • NOVOTNÝ O., ŘEPA V. Metodická příručka ke "Standardu ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému": Věstník Úřadu pro veřejné informační systémy, Ročník I, Částka 5. Praha: MI, 2000.
 • VANĚK, J. Informační systém firmy. distanční podpora.. OPF SU, Karviná, 2004. ISBN 80-7248-252-1.
 • VANĚK, J. Informační systém firmy. OPF Karviná, 2003.
 • VOŘÍŠEK, J. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha: Management press, 1997. ISBN 80-85943-40-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Accounting and Taxes (08) Economy 1 Summer