Course: System Analysis

« Back
Course title System Analysis
Course code INM/BKSYA
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • BOTLÍK Josef, Ing.
 • RAMÍK Jaroslav, prof. RNDr. CSc.
 • GÓRECKI Jan, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Skills demonstration, Students' self-study
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 65 hours per semester
 • unspecified - 25 hours per semester
 • unspecified - 40 hours per semester
Recommended literature
 • BOTLÍK,J. Systémová analýza. skripta OPF, 2007.
 • HABR, J., VEPŘEK, J. Systémová analýza a syntéza. Praha, SNTL, 1986.
 • JANÁČEK, J. Modelování komunikačních systémů I. Praha, Nakladatelství dopravy a spojů, 1991. ISBN 80-7100-028-0.
 • MACUR, J. Úvod do teorie dynamických systémů a jejich simulace. Brno PC-DIR, 1995. ISBN 80-214-0698-4.
 • OBOŇA, J. Systémy a systémová analýza v praxi. Bratislava, Alfa, 1990. ISBN 80 -045-00104-5.
 • TOMIS, L., NĚMEC, F., BALCOVÁ, J. Základy teorie systémů.. Ostrava: VŠB Ostrava, 1989.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Managerial Informatics (12) Economy 1 Summer