Course: Internet Services and Internet Systems

« Back
Course title Internet Services and Internet Systems
Course code INM/BKSLI
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • BOTLÍK Josef, Ing.
 • SLANINOVÁ Kateřina, Ing. Ph.D.
 • GÓRECKI Jan, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Skills demonstration, Students' self-study
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 65 hours per semester
 • unspecified - 25 hours per semester
Recommended literature
 • BRÁZDA, J., KABELOVÁ, A. Internet, tvorba a propagování WWW. Praha:Grada, 2003. ISBN 80-247-0699-7.
 • DOSTÁLEK, L. Velký průvodce protokoly TCP/IP. Praha: Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-513-X.
 • ECCHER, C. Profesionální webdesign: Techniky a vzorová řešení v CSS a XHTML. Brno: Computer Press, a.s., 2010. ISBN 978-80-251-2677-6.
 • GOLDSTEIN, A. HTML5 a CSS3 pro webové designéry. Brno: Zoner Press, 2011. ISBN 978-80-7413-166-0.
 • HOGAN, B. HTML5 a CSS3: výukový kurz webového vývojáře. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3576.
 • LUBBERS, P. HTML5: programujeme moderní webové aplikace. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3539-6.
 • NARAMORE, E. a kol. PHP5, MySQL, Apache - Vytváříme webové aplikace. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2767-4.
 • RAHMEL, D. Joomla: podrobný průvodce tvorbou a správou webů. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2714-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Managerial Informatics (12) Economy 2 Summer