Course: Management and Marketing of Information Services

« Back
Course title Management and Marketing of Information Services
Course code INM/BKMMI
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • DOLÁK Radim, Ing. Ph.D.
 • ŠPERKA Roman, doc. RNDr. Ing. Ph.D.
 • GÓRECKI Jan, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Lecturing, Lecture with a video analysis, One-to-One tutorial, Students' self-study
 • unspecified - 17 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 25 hours per semester
 • unspecified - 49 hours per semester
 • unspecified - 8 hours per semester
Recommended literature
 • DYSON, P., COLEMAN, P., GILBERT, L. Intranet : plánování, výstavba, provoz : kompletní průvodce. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-670-6.
 • KUČEROVÁ H. Metody a techniky informačního managementu.
 • LANGFORD, D. Practical Computer Ethics. London, McGraw-Hill International Limited, 1995.
 • PAPÍK, R. Internet - ekonomické, marketingové a finanční aplikace : strategie vyhledávání a prezentace. Praha :Ekopress, 1998. ISBN 80-86119-03-3.
 • SATRAPA, P. World-Wide Web pro čtenáře, autory a misionáře. Neokortex s. r. o., 1996.
 • STERNE, J. World Wide Web marketing : integrating the Internet into your marketing strategy. New York: Wiley, 1995. ISBN 0-471-12843-0.
 • STUCHLÍK, P., DVOŘÁČEK, M. Marketing na Internetu. Praha : Grada, 2000. ISBN 80-7169-957-8.
 • STUCHLÍK, P., PEGNER, M., DVOŘÁČEK, M. Marketing a reklama na internetu. Praha: Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-630-7.
 • VANĚK, J. Management a marketing informačních služeb. Karviná : SU OPF, 2006.
 • VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb - efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2721-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Managerial Informatics (12) Economy 3 Winter