Course: Information Systems

« Back
Course title Information Systems
Course code INM/BKISY
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • ŠPERKA Roman, doc. RNDr. Ing. Ph.D.
 • GÓRECKI Jan, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Lecturing, Lecture with a video analysis, One-to-One tutorial, Students' self-study
 • unspecified - 8 hours per semester
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 25 hours per semester
 • unspecified - 36 hours per semester
Recommended literature
 • BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy: Podnik v informační společnosti. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2279-5.
 • GÁLA, L., POUR, J., & TOMAN, P. Podniková informatika: Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi, technologie informačních systémů, řízení a rozvoj podnikové informatiky. Management v informační společnosti.. Praha: Grada Publishing, 2006.
 • KRÁL, J. Informační systémy. Science s. r. o., Veletiny, 1998. ISBN 80-86083-00-4.
 • POKORNÝ, J. Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech. Praha: Academia, 1992. ISBN 80-200-0177-8.
 • ŘEPA, V., CHLAPEK, D., STANOVSKÁ, I. Analýza a návrh informačních systémů.. Praha: Ekopress, 1999. ISBN 80 86119 13 0.
 • VANĚK, J. Informační systém firmy. distanční podpora.. OPF SU, Karviná, 2004. ISBN 80-7248-252-1.
 • VANĚK, J. Informační systém firmy. OPF Karviná, 2003.
 • VANĚK, J. Informační systémy v podnikání: distanční opora. Karviná: OPF SU, 2009.
 • VRANA, I., RICHTA, K. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů: praktická příručka pro podnikové manažery. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1103-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Managerial Informatics (12) Economy 2 Winter