Course: Accounting

« Back
Course title Accounting
Course code FIU/PUCT
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
 • BLECHOVÁ Beata, Ing. Ph.D.
 • ŠIMÍKOVÁ Iris, Ing. Ph.D.
 • JEDLIČKA Marcel, Ing.
 • ŠELIGOVÁ Markéta, Ing.
Course content
1. The meaning, substance, function of accounting and legal regulation, users of accounting and structure of accounting information 2. Basis of the methodology of accounting, accounting documents 3. Recording of economic operations of the balance sheet and profit and loss type, reproduction process and its posting in accounting books 4. Fixed assets and their posting in accounting books 5. Depreciation and elimination of fixed assets 6. Inventory and its posting in accounting books 7. The characteristics of the current financial assets and their posting in accounting books 8. The characteristics of clearing business relations and their posting in accounting books 9. The charges, subsidies and foreign currency exchange gains and losses and their posting in accounting books 10. Clearing social welfare and health insurance with employees and institutions 11. Basis of the tax accounting 12. The characteristics of the capital and reserves of the accounting unit and their posting in accounting books 13. The basic closing of books operation and the characteristics of the financial statements

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration, Seminar classes
Recommended literature
 • Časopisy: Profit, Účetnictví, Účetnictví v praxi, Účetní poradenství, Finanční zpravodaj, Ekonom.
 • České účetní standardy pro podnikatele.
 • Vyhláška Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • BARTECZKOVÁ, I. Teorie podvojného účetnictví pro podnikatele. Karviná: SU OPF, 2003. ISBN 80-7248-191-6.
 • BARTECZKOVÁ, I. Účetnictví A. Karviná: SU OPF, 2004. ISBN 80-7248-244-0.
 • BARTECZKOVÁ, I. Účetnictví B. Karviná: SU OPF, 2005. ISBN 80-7248-320-X.
 • BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J. Podvojné účetnictví podnikatelských subjektů. Karviná: SU OPF, 2001. ISBN 80-7248-112-6.
 • BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J. Podvojné účetnictví v příkladech 2010. Praha: GRADA Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3208-4.
 • JINDRÁK, J. Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy se vzorovou účtovou osnovou s opravami pro rok 2011. Olomouc: ANAG, 2010. ISBN 978-80-904256-2-0.
 • RUBÁKOVÁ, V. Účetnictví pro úplné začátečníky. 4. vyd.. Praha: GRADA, 2010. ISBN 978-80-247-3299-2.
 • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2011. Olomouc: ANAG, 2011. ISBN 978-80-7263-633-4.
 • ŠIMÍKOVÁ, I., BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., KOŠTUŘÍKOVÁ, I., VALICOVÁ, A. Účetnictví v příkladech. 2. vyd. Karviná: SU OPF, 2010. ISBN 978-80-7248-606-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Hotel Industry (14) Gastronomy, hotel industry and tourism 2 Winter
School of Business Administration in Karvina Logistics Management (08) Economy 2 Winter