Předmět: International Business Finance

« Zpět
Název předmětu International Business Finance
Kód předmětu FIU/NPIFA
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • STAVÁREK Daniel, prof. Ing. Ph.D.
 • SZAROWSKÁ Irena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. International monetary system 2. International financial institutions 3. History of European monetary integration 4. Foreign exchange market 5. Exchange rates 6. Exchange rate regimes 7. International movement of capital 8. Foreign investment in Central Europe 9. Balance of payments 10. International economic relations in Central Europe 11. Foreign exchange risk 12. Currency derivatives 13. International business financing 1. International monetary system Definition of the international monetary system and description of its evolution. Gold standard, Brettonwood system, post-brettonwood arrangement and present international monetary system. 2. International financial institutions International Monetary Fund, World Bank Group, European Bank for Reconstruction and Development. Description of the organizational structure, tools, products, activities and results. 3. History of European monetary integration History of European economic and monetary integration, benefits and drawbacks. Role of the euro currency and European Central Bank in the international financial system. 4. Foreign exchange market Description of the foreign exchange market, methods of trading and most important financial centres. Spot and term operations. Foreign exchange market in Central Europe. 5. Exchange rates Types of exchange rates, nominal and real exchange rate. Spot and forward exchange rate, quotes of exchange rate. Essential theories of exchange rate determination. 6. Exchange rate regimes Typology of the exchange rate regimes, comparison of their pros and cons. Changes of the exchange rate arrangements during the economic transformation. Implications for hedging and international trade. 7. International movement of capital Typology of investment. Motives and risks of investing abroad. Foreign direct investment as a driving force of globalization, benefits and drawbacks. 8. Foreign investment in Central Europe Benefits and drawbacks of foreign investments for an investor and for a host country. Current situation and a recent development of foreign investments in the central and eastern European countries. 9. Balance of payments Principle of balance of payments, vertical and horizontal structure, partial and cumulative balances. Current account, financial account, capital account, foreign exchange reserves. 10. International economic relations in Central Europe Development of the Central and Eastern European countries' balances of payments and analysis of their external macroeconomic equilibrium. Main development trend in international trade and investment position. 11. Foreign exchange risk Foreign exchange risk and economic exposure, identifying and calculating economic exposure. Operating exposure and its management. Translation and transaction exposures and their management. 12. Currency derivatives Comparison of basic types of financial derivatives - futures, options swaps. Using in hedging and speculation. Financial derivatives in transition countries. 13. International business financing Corporate sources and uses of funds, national capital markets and international financial centres. International financial intermediaries, project financing, venture capital.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Přednáška - 13 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 50 hodin za semestr
 • Zkouška - 40 hodin za semestr
 • Seminář - 13 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • BAIMBRIDGE, M., WHYMAN, P. Economic and Monetary Union in Europe. Cheltenham: Edward Edgar, 2003. ISBN 1-84542-233-3.
 • DeGRAUWE, P. Economics of Monetary Union. 8th Ed.. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 0-199-56323-3.
 • KRUGMAN, P.R., OBSTFELD, M. International Economics: Theory and Policy. 8th ed.. New York: Addison Wesley, 2009. ISBN 1-408-820807-5.
 • SERCU, P. International Finance. Theory and Practice. Princeton: Princeton University Press, 2009. ISBN 978-0-691-13667-7.
 • SHAPIRO, A.C. Multinational Financial Management. 9th ed. Hoboken: John Wiley and Sons, 2010. ISBN 978-0-470-45035-2.
 • STAVÁREK, D. International Finance: Theory and Practice in Transition Countries. Karviná: SU OPF, 2005. ISBN 80-7248-290-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (12) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Banking (13) Ekonomie 2 Letní