Course: Taxes and Taxation Policy of the European Union

« Back
Course title Taxes and Taxation Policy of the European Union
Course code FIU/NPDEU
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • BLECHOVÁ Beata, Ing. Ph.D.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
Course content
1. Budget The EU 2. Characteristics of EU tax policy 3. Tax harmonization and competition 4. Characteristics of selective consumption taxes in the EU 5. Characteristics of universal excise tax - VAT in EU 6. Legislation in the field of direct taxation 7. Individual income taxes in the EU 8. Taxes on corporate income in the EU 9. Property taxes in the EU 10. Convention for the avoidance of double taxation 11. The development of EU tax policy 12. International tax planning - the origin and principles 13. Basic methods of international tax planning

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 60 hours per semester
Recommended literature
 • www.euroskop.cz/8917/sekce/zakladajici-smlouvy/.
 • Daňové a zákony a předpisy související - v aktuálním znění.
 • Blechová, B. Daně a daňová politika EU, studijní opora. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-826-1.
 • BLECHOVÁ, B. Nepřímé daně v procesu přípravy ČR na členství v EU. Karviná: SU OPF, 2000. ISBN 80-7248-089-8.
 • FICBAUER,J.FICBAUER,D. Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy. Brno, 2012. ISBN 978-80-7418-143-6.
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-841-3.
 • NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN ISBN 978-80-7478-.
 • SKALICKÁ, H. Mezinárodní daňové vztahy.. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-400-3.
 • Sojka, V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů.. Praha: Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-80-7478-035-6.
 • Široký, J. Daně v Evropské unii.. Praha: Linde, 2013. ISBN 978-80-7201-925-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina European Integration (12) Economy 1 Summer
School of Business Administration in Karvina Business Economics in Trade and Services (14UD) Economy - Summer
School of Business Administration in Karvina Public Economy and Administration (12) Economy 2 Summer