Course: Property and Consumption Taxation

« Back
Course title Property and Consumption Taxation
Course code FIU/NKZMS
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • JANOUŠKOVÁ Jana, doc. Ing. Ph.D.
 • SOBOTOVIČOVÁ Šárka, Ing. Ph.D.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 103 hours per semester
 • unspecified - 30 hours per semester
Recommended literature
 • Daňové zákony a předpisy související - v aktuálním znění..
 • Taxation Trends in the European Union. 2013.
 • Vybrané články z odborných časopisů.
 • DVOŘÁKOVÁ, L. A KOL. Daně I., Daně II.. Praha: Bilance, 2001. ISBN 80-86371-10-7.
 • JANOUŠKOVÁ, J. Daně a daňová politika B. Karviná: SU OPF, 2006. ISBN Bez ISBN.
 • JANOUŠKOVÁ, J., Š. SOBOTOVIČOVÁ. Zdanění majetku a spotřeby. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7248-973-2.
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-574-8.
 • RADVAN, M. Zdanění majetku v Evropě. Praha: C.H.Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-563-6.
 • VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. Praha: VOX, 2014. ISBN 978-80-87480-23-6.


Study plans that include the course