Course: International Accounting Standards

« Back
Course title International Accounting Standards
Course code FIU/NKMUS
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • BLECHOVÁ Beata, Ing. Ph.D.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration
 • unspecified - 50 hours per semester
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 40 hours per semester
Recommended literature
 • Časopisy: Ekonom, Účetnictví, Účetnictví v praxi.
 • Daňové zákony v aktuálním znění.
 • IASB. Progress Report..
 • International Accounting Standards 2016, International Accounting Standards Board.. London, 2016.
 • Zákon o účetnictví, v aktuálním znění.
 • BLECHOVÁ, B. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Studijní opora pro distanční studium, v tisku. Karviná: SU OPF Karviná, 2013.
 • DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle Mezinárodních standardů IAS/IFRS.. Brno: : Computer Press, 2014. ISBN 978-80-265-0149-7.
 • JÍLEK, J., SVOBODOVÁ, J. Účetnictví podle IFRS 2013 v příkladech.. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4710-1.
 • MLÁDEK, R. Postupy účtování podle IFRS. Praha: Leges s.r.o., 2009. ISBN 978-80-87212-13-4.
 • MLÁDEK, R. Světové účetnictví IFRS US GAAP. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-7201-519-2.
 • ŠRÁMKOVÁ, A., JANOUŠKOVÁ, M. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - praktické aplikace.. Praha: Institut Svazu účetních, 2015. ISBN 978-80-8671-699-2.
 • VAŠEK, L. Účetnictví - výkaznictví vybrané oblasti IFRS. 2016. Institut Certifikace Účetních, a.s.. Praha: Institut Certifikace Účetních, a.s., 2016. ISBN 978-80-87985-09-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Marketing and Management (12) Economy 2 Winter
School of Business Administration in Karvina Business Economics in Trade and Services (14UD) Economy - Winter
School of Business Administration in Karvina Business Economics in Trade and Services (12) Economy 2 Winter