Course: Audit in Accounting

« Back
Course title Audit in Accounting
Course code FIU/NKAUC
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • LAZAR Jaromír, doc. Dr. Ing.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 74 hours per semester
Recommended literature
 • Auditorské směrnice, Mezinárodní auditorské standardy a Etický kodex KAČR.
 • Auditorský zkušební řád KAČR.
 • Časopisy: Účetnictví, Ekonom, Auditor.
 • Zákon č. 254/2000 Sb. o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (č. 353/2001 Sb.).
 • DVOŘÁČEK, J., KAFKA, T. Interní audit v praxi. Brno: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0836-8.
 • DVOŘÁČEK, J. Konkurenční schopnost průmyslu. Praha: VŠE, 2001. ISBN 80-245-0249-6.
 • EILIFSEN, A, MESSIER, J.R. GLOVER, S. M. Auditing and assurance services. New York: McGraw Hill Companies, 2006. ISBN 13-97800-77104-17.
 • CHIAPPETTA, B., WILD, J.J. Financial and Managerial Accounting. Madison: McGraw Hill Higher Educations, University of Winconsin, 2007. ISBN 13: 978-0-07-3526.
 • kol. autorů. Vladimír Morávek. Praha: Pražská scéna, 2004. Brno: Olprint, 2004. ISBN 80-210-3583-8.
 • KRÁLÍČEK, V., MULLEROVÁ, L. Auditing. Praha: Bilance, 1998. ISBN Bez ISBN.
 • LAZAR, J. Audit v účetnictví. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7248-972-5.
 • PETRJNÁŠOVÁ, B. Účetnictví bank. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2002. ISBN 80-210-2979-X.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Marketing and Management (12) Economy 2 Summer
School of Business Administration in Karvina Marketing and Management (13) Economy 2 Summer
School of Business Administration in Karvina Business Economics in Trade and Services (14UD) Economy - Summer