Course: Accounting and Taxes Workshop

« Back
Course title Accounting and Taxes Workshop
Course code FIU/BPUDP
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • ŠIMÍKOVÁ Iris, Ing. Ph.D.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
Course content
1. Current status accounting and related regulations 2. Terminology introduction, links and connections 3. Reporting of trades, the registration requirements 4. Accounting individuals 5. Documentation and evidence for regulatory purposes 6. Ownership Structure 7. The specifics of the position of fixed assets 8. Current assets 9. Labour relations 10. Supplier-customer relationships 11. The costs and benefits of accounting and tax aspects 12. The financial statements of natural and legal persons, consequential obligations 13. Interruption and resumption of the trade, the analysis of aspects

Learning activities and teaching methods
Seminar classes
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 89 hours per semester
Recommended literature
 • Daňové zákony v úplném znění k 1.1.2015 s přehledy změn. Olomouc, 2015. ISBN 978-80-7263-920-5.
 • Sbírka zákonů ČR..
 • ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ (ÚZ). Ostrava: Sagit, 2008. ISBN 987-80-7208-594-1.
 • ATKINSON, A. A., KAPLAN, R. S., YOUNG, S. M. Management Accounting. Upper Saddle River, Pearson Education, 2004.
 • BELKAOUI, A. R. Accounting Theory. London, Thomson, 2004.
 • CARDOVÁ, Z. Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-288-4.
 • DUŠEK, J. Převod daňové evidence na vedení účetnictví. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2387-7.
 • EPSTEIN, B. J., MIRZA, A. A. Interpretation and Application of International Accounting Standards 2000. New York: Wiley, 2000.
 • HELMINEN, M. EU Tax Law Direct Taxation. Amsterdam: IBFD, 2009.
 • HOVORKA, M. Daňové triky a tipy. Ostrava: Sagit, 2008. ISBN 80-7208-601-4.
 • HRUŠKA, V. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu pro podnikatele. Praha, 2010. ISBN 97880-86324852.
 • LOŠŤÁK, M., PRUDKÝ, P. Vzory korespondence s finančními úřady. Olomouc: ANAG, 2007. ISBN 80-7263-187-X.
 • LOUŠA, F. Vnitropodnikové směrnice v účetnictví. Praha: GRADA Publishing, 2006. ISBN 80-247-1259-8.
 • ŠIMÍKOVÁ, I. Účetní a daňové praktikum. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN v tisku.
 • ŠTEKER, K. a OTRUSINOVÁ, M. Jak číst účetní výkazy. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4702-6.


Study plans that include the course