Course: Financial Accounting I

« Back
Course title Financial Accounting I
Course code FIU/BPFUA
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
 • BLECHOVÁ Beata, Ing. Ph.D.
 • ŠIMÍKOVÁ Iris, Ing. Ph.D.
 • ŠORFOVÁ Milena, Ing.
 • ŠELIGOVÁ Markéta, Ing.
Course content
1. Substance of accounting and legal framework 2. Accounting keeping and accounting records 3. Basics of methodology in accounting - part 1 4. Basics of methodology in accounting - part 2 5. Accounting operations of balance sheet and profit and loss type 6. Fixed assets -part 1 7. Fixed assets -part 2 8. Inventory and its representation in accounting 9. Financial accounts 10. Basic clearing business relations in accounting 11. Bills of exchange in accounting 12. Accounting of staff and social security and health insurance institutions 13. Case study

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration, Seminar classes
 • unspecified - 13 hours per semester
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 18 hours per semester
 • unspecified - 26 hours per semester
Recommended literature
 • České účetní standardy pro podnikatele.
 • Vyhláška Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • BARTECZKOVÁ, I. Teorie podvojného účetnictví pro podnikatele. Karviná: SU OPF, 2003. ISBN 80-7248-191-6.
 • BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J. Podvojné účetnictví podnikatelských subjektů. Karviná: SU OPF, 2001. ISBN 80-7248-112-6.
 • BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J. Podvojné účetnictví v příkladech 2012. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4185-7.
 • DAVIES, T. Financial accounting. Harlow, England New York: Pearson, 2012. ISBN 978-0-273-72307-3.
 • ELLIOTT, B. Financial accounting and reporting. Harlow: Financial Times/Prentice Hall, 2012. ISBN 978-0-273-76079-5.
 • JINDRÁK, J. Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy se vzorovou účtovou osnovou s opravami pro rok 2011 . Olomouc: ANAG, 2011. ISBN 978-80-904256-2-0.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Accounting (for the full-time students). Karviná: SU OPF, 2012. ISBN 978-80-7248-741-7.
 • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2011. Olomouc: ANAG, 2011. ISBN 978-80-7263-633-4.
 • ŠIMÍKOVÁ, I., BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., KOŠTUŘÍKOVÁ, I., VALICOVÁ, A. Účetnictví v příkladech. 2. vyd. Karviná: SU OPF, 2010. ISBN 978-80-7248-606-9.
 • WEETMAN, P. Financial accounting: an introduction. Harlow: Pearson Education, 2013. ISBN 9780273789581.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Business Economics in Trade and Services (15) Economy 1 Summer
School of Business Administration in Karvina Marketing and Management (15) Economy 1 Summer
School of Business Administration in Karvina Social Management (13) Social sciences 1 Summer
School of Business Administration in Karvina Marketing and Management (12) Economy 1 Summer
School of Business Administration in Karvina Business Economics in Trade and Services (15) Economy 1 Summer
School of Business Administration in Karvina Accounting and Taxes (15) Economy 1 Summer
School of Business Administration in Karvina Business Economics in Trade and Services (12) Economy 1 Summer
School of Business Administration in Karvina Business Economics and Management (15) Economy 1 Summer
School of Business Administration in Karvina Banking (15) Economy 1 Summer
School of Business Administration in Karvina Banking (12) Economy 1 Summer
School of Business Administration in Karvina European Integration (14) Economy 1 Summer
School of Business Administration in Karvina Social Management (12) Social sciences 1 Summer
School of Business Administration in Karvina Business Economics and Management (16) Economy 1 Summer
School of Business Administration in Karvina Public Economy and Administration (16) Economy 1 Summer
School of Business Administration in Karvina Economy of Tourism (13) Gastronomy, hotel industry and tourism 1 Summer
School of Business Administration in Karvina Business Economics and Management (15) Economy 1 Summer
School of Business Administration in Karvina Logistics Management (13) Economy 1 Summer
School of Business Administration in Karvina Marketing and Management (15) Economy 1 Summer
School of Business Administration in Karvina Logistics Management (12) Economy 1 Summer
School of Business Administration in Karvina Business Economics and Management (15) Economy 1 Summer
School of Business Administration in Karvina Business Economics and Management (15) Economy 1 Summer
School of Business Administration in Karvina Managerial Informatics (12) Economy 1 Summer
School of Business Administration in Karvina Public Economy and Administration (12) Economy 1 Summer
School of Business Administration in Karvina Accounting and Taxes (12) Economy 1 Summer
School of Business Administration in Karvina Business Economics in Trade and Services (14) Economy 1 Summer
School of Business Administration in Karvina Social Management (16) Social sciences 1 Summer