Předmět: Finanční poradenství

« Zpět
Název předmětu Finanční poradenství
Kód předmětu FIU/BPFPO
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • KLEPKOVÁ VODOVÁ Pavla, doc. Ing. Ph.D.
 • PALEČKOVÁ Iveta, Ing. Ph.D.
 • ŠIMÁKOVÁ Jana, Ing. Ph.D.
 • SZAROWSKÁ Irena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Finanční plánování 2. Životní rezervy 3. Finanční matematika 4. Bankovní produkty 5. Penzijní připojištění 6. Pojištění 7. Cenné papíry, otevřené podílové fondy 8. Stavební spoření 9. Zásady tvorby portfolia finančních investic 10. Makroekonomika a reálné investice 11. Finanční poradce 12. Finanční instituce v ČR z pohledu osobních financí 13. Finanční inteligence 1. Finanční plánování Rodinné účetnictví. Cash flow. Plánování 3B - bezpečí, bezstarostnost, bohatství. 2. Životní rezervy Rozvaha, úspory. Klasifikace životních rezerv - operativní, taktická a strategická. Principy tvorby rezerv domácnosti. 3. Finanční matematika Finanční matematika jako nástroj hodnocení investic, výpočet budoucí hodnoty investice, anuity atd. 4. Bankovní produkty Struktura a úroveň úrokových sazeb. Struktura úrokových sazeb z hlediska doby splatnosti, křivky výnosů, inflace a dalších faktorů. Měření toku příjmů z finančních aktiv. Riziko a struktura úrokových sazeb. 5. Penzijní připojištění Vznik penzijního připojištění. Základní principy a výpočetní aspekty penzijního připojištění. Výhody a nevýhody penzijního připojištění. 6. Pojišťovnictví Zákonná úprava pojišťovnictví v ČR. Druhy pojištění. Výdaje domácnosti ve vztahu na výdaje na pojištění a jeho potřebnost. Pojišťovnictví a daně. 7. Stavební spoření Filosofie a základní principy stavebního spoření. Legislativa a stavební spoření. Vývoj stavebního spoření v ČR podle statistiky. 8. Cenné papíry, otevřené podílové fondy Cenné papíry, jejich charakteristika a klasifikace. Princip, základní druhy fondů a jejich investiční politika. Vývoj a porovnání vybraných fondů. 9. Zásady tvorby portfolia finančních investic Postup při sestavování portfolia. Zásady investování, časové a obsahové hledisko. 10. Makroekonomika a reálné investice Makroekonomické vazby, vliv inflace na úspory, vliv úrokových sazeb na úspory. Reálné investice, výhody a nevýhody těchto investic. 11. Finanční poradce Základy práce finančního poradce. Finanční poradce a prodejce finančních produktů. Zlatá pravidla finančního poradenství. 12. Finanční instituce v ČR z pohledu osobních financí Stavební spoření, penzijní fondy, komerční pojišťovny a otevřené podílové fondy v ČR. 13. Finanční inteligence Finanční analýza klienta, zjišťování cílů, přání a potřeb klientů, analýza investičního portfolia klienta, nalezení chyb v portfoliu, analýza investičních preferencí klienta. Sestavení finančního plánu. Bohatství a svoboda.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Přednáška - 13 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 76 hodin za semestr
 • Zápočet - 30 hodin za semestr
 • Seminář - 26 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • BELSKY, H., GILOVICH, T. Proč chytří lidé dělají hloupé chyby když jde o peníze. Praha: Práh,, 2003. ISBN 80-7252-073-2.
 • FILIP, M. Osobní a rodinné bohatství : kam s penězi. Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-416-3.
 • GLADIŠ, D. Naučte se investovat. Praha: GRADA Publishing, 2005. ISBN 80-247-1205-9.
 • KAFKOVÁ, KOLEKTIV AUTORŮ ČAP. Životní pojištění,. Praha GRADA, 2002. ISBN 80-247-0146-4.
 • KENNEDY, D., KIYOSAKI, R.T., SUTTON, G. Real Estate Loopholes: Secrets of Successful Real Estate Investing. New York, 2003. ISBN 978-0446691352.
 • KIYOSAKI, R.T., LECHTER, S.L. Rich Dad's Cashflow Quadrant: Rich Dad's Guide to Financial Freedom. Brendwood, 2000. ISBN 978-0446677479.
 • KIYOSAKI, R.T. Rich Dad, Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money--That the Poor and Middle Class Do Not!.
 • KIYOSAKI, R.T. Rich Dad's CASHFLOW Quadrant: Rich Dad's Guide to Financial Freedom.. Scottsdale, 2011. ISBN 978-1612680057.
 • KIYOSAKI, R.T. The Business of the 21st Century. ISBN 978-8183222600.
 • KOHOUT, P. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. Praha: GRADA Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3315-9.
 • RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P., MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého.. Praha : GRADA Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-3291-6.
 • STEIGAUF, S. Fondy. Jak vydělávat pomocí fondů. Praha: GRADA Publishing, 2003. ISBN 80-247-0247-9.
 • SYROVÝ, P. Financování vlastního bydlení. Praha: GRADA Publishing, 2005. ISBN 80-247-1097-8.
 • SYROVÝ, P. Investování pro začátečníky. GRADA Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3486-6.
 • SYROVÝ, P., NOVOTNÝ M. Osobní a rodinné finance. Praha: GRADA Publishing, 2004. ISBN 80-247-1098-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (15) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (12) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika podnikání v obchodě a službách specializace Finance podniku (15) Ekonomie 3 Letní