Course: Entrepreneur´s Tax Record

« Back
Course title Entrepreneur´s Tax Record
Course code FIU/BPDEP
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • KIRSCHNEROVÁ Pavlína, Ing.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
 • JANOUŠKOVÁ Jana, doc. Ing. Ph.D.
 • JEDLIČKA Marcel, Ing.
 • SOBOTOVIČOVÁ Šárka, Ing. Ph.D.
Course content
1. Legal framework for entrepreneur's tax records 2. Definition of natural persons allowed to keep tax records 3. Contents and form of tax records 4. Tax records of income and expenses 5. Tax records of receivables and liabilities 6. Tax records of fixed assets 7. Tax records of leased assets 8. Entrepreneur's tax records of inventory 9. Salary records 10. Other tax records 11. Example of tax records kept by an entrepreneur 12. Personal income tax return 13. Change of accounting systems and tax impacts

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration, Seminar classes
 • unspecified - 13 hours per semester
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 60 hours per semester
 • unspecified - 13 hours per semester
Recommended literature
 • časopisy: Finanční zpravodaj, Daně a právo v praxi, Daňový a účetní poradce podnikatele, Daňový tip: newsletter aktualit daňového poradenství, Finanční daňový a účetní bulletin..
 • Daňové zákony 2011 úplná znění platná k 1.1.2011. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3800-0.
 • DUŠEK, J. Převod daňové evidence na vedení účetnictví. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2387-7.
 • JAKUBKA, J. Zákoník práce 2011 - s výkladem. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3812-3.
 • JANOUŠKOVÁ, J., VALICOVÁ, A. Daňová evidence podnikatele. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN v tisku.
 • JANOUŠKOVÁ, J., VALICOVÁ, A. Entrepreneur´s Tax Records for full-time students. Karviná: SU OPF, 2012. ISBN 978-80-7248-745-5.
 • SEDLÁČEK, J. Daňová evidence podnikatelů 2011. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3802-4.
 • VALOUCH, P. Leasing v praxi - 4. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2923-7.
 • VYBÍHAL, V. Mzdové účetnictví 2011. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3617-4.


Study plans that include the course