Course: Audit

« Back
Course title Audit
Course code FIU/BPAUD
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
 • LAZAR Jaromír, doc. Dr. Ing.
Course content
1. History of the audit and the audit work legislation in the Czech Republic 2. The meaning and characteristics of the audit, the basic tasks of the audit, development of audit procedures 3. Auditor - his profession, position, qualification requirements 4. Personality profile auditor 5. Chamber of Auditors (self-governing professional organization). 6. Professional standards - history 7. Professional standards and professional responsibility 8. Audit process and its different stages 9. Preparation of documents for auditing the annual accounts 10. The procedure of audit, audit objectives 11. Audit Evidence. 12. Auditor´s report 13. Case Study

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration, Seminar classes
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 76 hours per semester
 • unspecified - 13 hours per semester
Recommended literature
 • Auditorské směrnice, Mezinárodní auditorské standardy a Etický kodex KAČR.
 • Auditorský zkušební řád KAČR.
 • Časopisy: Účetnictví, Ekonom, Auditor..
 • ÚZ Účetnictví - aktuální soubor předpisů pro jednoduché a podvojné účetnictví podnikatelů. Ostrava: Sagit.
 • Zákon č. 254/2000 Sb. o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 586/1991 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • DVOŘÁČEK, J. Interní audit a kontrola. Praha: C. H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-805-3.
 • DVOŘÁČEK, J., KAFKA, T. Interní audit v praxi. Brno: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0836-8.
 • EILIFSEN, A, MESSIER, J. R. GLOVER, S. M. Auditing and assurance services. International edition.. New York: McGraw Hill Companies, 2006. ISBN 13-97800-77104-17.
 • CHIAPPETTA, B., WILD, J. J. Financial and Managerial Accounting. Madison: McGraw Hill Higher Educations, University of Winconsin, 2007. ISBN 13: 978-0-07-3526.
 • KOVANICOVÁ, D. A KOL. Finanční účetnictví - světový koncept. Praha: ISU, 2005. ISBN 80-7273-129-7.
 • KRÁLÍČEK, V. Auditing. Praha: VŠE, 1997. ISBN 8-7079-812-2.
 • RAFFEGEAU, J. A KOL. Finanční audit. Praha: HZ, 1996. ISBN 80-86009-02-5.
 • RICCHIUTE, D. N. Audit. Praha: Victoria Publishig, 1994. ISBN 80-85605-86-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Accounting and Taxes (12) Economy 2 Summer
School of Business Administration in Karvina Accounting and Taxes (15) Economy 2 Summer