Course: Tax Law Application

« Back
Course title Tax Law Application
Course code FIU/BPADP
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • JANOUŠKOVÁ Jana, doc. Ing. Ph.D.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
Course content
1. Tax environment and financial decisions of enterprises, link between corporate income tax and personal income tax 2. The mechanism of functioning of the corporate income tax and personal 3. Practical application of corporate tax 4. Specifics of corporate taxation 5. Fixed assets and tax treatment of these assets 6. Aaccounting and tax reserves 7. Investment state incentives 8. Tax at the fixed amount 9. Taxation of individuals, the practical application 10. Family Business 11. Social insurance 12. Taxation of income from employment and all related aspects 13. Specifics of tax students

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration, Seminar classes
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 13 hours per semester
 • unspecified - 76 hours per semester
 • unspecified - 26 hours per semester
Recommended literature
 • -. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • -. Zákon č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • -. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • -. Zákon č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • -. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J. Podvojné účetnictví v příkladech 2012. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4185-7.
 • BRYCHTA, I. a kol. Daň z příjmů 2010. Praha: Meritum. Walters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-528-1.
 • JANOUŠKOVÁ, J. Aplikace daňového práva-cvičebnice. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-679-3.
 • JANOUŠKOVÁ, J. Aplikace daňového práva. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-683-0.
 • JANOUŠKOVÁ, J. Daně a daňová politika. Vysokoškolská učebnice. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-653-3.
 • KOUT, P. Cvičné příklady - Daně. Sborník příkladů.. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-86716-93-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Accounting and Taxes (15) Economy 3 Winter
School of Business Administration in Karvina Accounting and Taxes (12) Economy 3 Winter