Course: Consumption Taxation

« Back
Course title Consumption Taxation
Course code FIU/BKZDS
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • JANOUŠKOVÁ Jana, doc. Ing. Ph.D.
 • SOBOTOVIČOVÁ Šárka, Ing. Ph.D.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 93 hours per semester
Recommended literature
 • Daňové zákony a předpisy související - v aktuálním znění.
 • Taxation Trends in the European Union..
 • Vybrané články z odborných časopisů.
 • www.mfcr.cz.
 • JAMES, S., NOBES, Ch. The Economics of Taxation. Twelfth edition 2012/2013.. Croydon: Philip Allan Publishers, 2012. ISBN 978-1906201-19-7.
 • KOUT, P. Cvičné příklady - Daně. Sborník příkladů. Praha: Institut certifikace účetních, 2013. ISBN 978-80-86716-93-0.
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika.. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-574-8.
 • SOBOTOVIČOVÁ, Š. Zdanění spotřeby, vysokoškolská učebnice. 2011.
 • SOBOTOVIČOVÁ, Š. Zdanění spotřeby. Karviná: SU OPF, 2011.
 • SVÁTKOVÁ S.. Spotřební a ekologické daně v České republice. Praha: ASPI, 2005. ISBN 978-80-7357-443-7.
 • VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. Praha: VOX, 2014. ISBN 978-80-87480-23-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Accounting and Taxes (12) Economy 2 Summer
School of Business Administration in Karvina Accounting and Taxes (15) Economy 2 Summer