Course: Financial Institutions Accounting

« Back
Course title Financial Institutions Accounting
Course code FIU/BKUFI
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 93 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
Recommended literature
 • časopisy: Finanční zpravodaj.
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou finančními institucemi.
 • Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami.
 • Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou zdravotními pojišťovnami.
 • Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších právních předpisů.
 • Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
 • BLECHOVÁ, B. Účetnictví finančních institucí. Karviná, 2011. ISBN 978-80-7248-691-5.
 • ČEJKOVÁ, V., VALOUCH, P. Účetnictví pojišťoven po vstupu do EU. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0953-8.
 • JÍLEK, J., SVOBODOVÁ, J. Účetnictví bank a finančních institucí 2009. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-3048-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Accounting and Taxes (12) Economy 3 Winter