Course: Accounting and Taxes Workshop

« Back
Course title Accounting and Taxes Workshop
Course code FIU/BKUDP
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • ŠIMÍKOVÁ Iris, Ing. Ph.D.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Seminar classes
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 103 hours per semester
Recommended literature
 • Sbírka zákonů ČR..
 • ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ (ÚZ). Ostrava: Sagit, 2008. ISBN 987-80-7208-594-1.
 • CARDOVÁ, Z. Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-288-4.
 • DUŠEK, J. Převod daňové evidence na vedení účetnictví. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2387-7.
 • HOVORKA, M. Daňové triky a tipy. Ostrava: Sagit, 2008. ISBN 80-7208-601-4.
 • HRUŠKA, V. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu pro podnikatele. Praha, 2010. ISBN 97880-86324852.
 • LOŠŤÁK, M., PRUDKÝ, P. Vzory korespondence s finančními úřady. Olomouc: ANAG, 2007. ISBN 80-7263-187-X.
 • LOUŠA, F. Vnitropodnikové směrnice v účetnictví. Praha: GRADA Publishing, 2006. ISBN 80-247-1259-8.
 • MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2012. Praha, 2012.
 • ŠIMÍKOVÁ, I. Účetní a daňové praktikum. OPF Karviná, 2011. ISBN v tisku.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Accounting and Taxes (12) Economy 3 Summer
School of Business Administration in Karvina Accounting and Taxes (15) Economy 3 Summer