Course: Accounting Counselling

« Back
Course title Accounting Counselling
Course code FIU/BKUCP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • ŠIMÍKOVÁ Iris, Ing. Ph.D.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 64 hours per semester
Recommended literature
 • Časopisy: Finanční zpravodaj, Finanční daňový a účetní bulletin, Buletin daňových poradců.
 • České účetní standardy pro podnikatele.
 • International Accounting Standards 2010. The full text of all IAS and SIC extant at 1 January 2010.
 • Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Bilance spol.s.r.o. Účetnictví. praha, 2011.
 • BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J. Podvojné účetnictví v příkladech 2011. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-2806-2.
 • BLECHOVÁ, B. Účetní poradenství. Karviná, 2011.
 • JANOUŠKOVÁ, J. Odložená daň z příjmů dle českých i mezinárodních účetních standardů. Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1852-1.
 • MFCR. Finanční zpravodaj. Praha, 2011.
 • MFCR. Vyhláška č.500/2002 Sb., pro podnikatele ve znění pozdějších novel. Praha, 2011.
 • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2011. Olomouc: ANAG, 2011. ISBN 978-80-7263-633-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Accounting and Taxes (12) Economy 2 Summer
School of Business Administration in Karvina Accounting and Taxes (15) Economy 2 Summer