Course: Entrepreneur´s Tax Record

« Back
Course title Entrepreneur´s Tax Record
Course code FIU/BKDEP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
 • JANOUŠKOVÁ Jana, doc. Ing. Ph.D.
 • SOBOTOVIČOVÁ Šárka, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 74 hours per semester
Recommended literature
 • časopisy: Finanční zpravodaj, Daně a právo v praxi, Daňový a účetní poradce podnikatele, Daňový tip: newsletter aktualit daňového poradenství, Finanční daňový a účetní bulletin..
 • Daňové zákony 2011 úplná znění platná k 1.1.2011. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3800-0.
 • DUŠEK, J. Převod daňové evidence na vedení účetnictví. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2387-7.
 • JAKUBKA, J. Zákoník práce 2011 - s výkladem. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3812-3.
 • JANOUŠKOVÁ, J., VALICOVÁ, A. Daňová evidence podnikatele. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN v tisku.
 • SEDLÁČEK, J. Daňová evidence podnikatelů 2011. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3802-4.
 • VALOUCH, P. Leasing v praxi - 4. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2923-7.
 • VYBÍHAL, V. Mzdové účetnictví 2011. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3617-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Accounting and Taxes (15) Economy 2 Winter
School of Business Administration in Karvina Accounting and Taxes (12) Economy 2 Winter