Course: Audit

« Back
Course title Audit
Course code FIU/BKAUD
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
 • LAZAR Jaromír, doc. Dr. Ing.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 103 hours per semester
Recommended literature
 • Auditorské směrnice, Mezinárodní auditorské standardy a Etický kodex KAČR.
 • Auditorský zkušební řád KAČR.
 • Časopisy: Účetnictví, Ekonom, Auditor..
 • ÚZ Účetnictví - aktuální soubor předpisů pro jednoduché a podvojné účetnictví podnikatelů. Ostrava: Sagit.
 • Zákon č. 254/2000 Sb. o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 586/1991 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • DVOŘÁČEK, J. Interní audit a kontrola. Praha: C. H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-805-3.
 • DVOŘÁČEK, J., KAFKA, T. Interní audit v praxi. Brno: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0836-8.
 • EILIFSEN, A, MESSIER, J. R. GLOVER, S. M. Auditing and assurance services. International edition.. New York: McGraw Hill Companies, 2006. ISBN 13-97800-77104-17.
 • CHIAPPETTA, B., WILD, J. J. Financial and Managerial Accounting. Madison: McGraw Hill Higher Educations, University of Winconsin, 2007. ISBN 13: 978-0-07-3526.
 • KOVANICOVÁ, D. A KOL. Finanční účetnictví - světový koncept. Praha: ISU, 2005. ISBN 80-7273-129-7.
 • KRÁLÍČEK, V. Auditing. Praha: VŠE, 1997. ISBN 8-7079-812-2.
 • RAFFEGEAU, J. A KOL. Finanční audit. Praha: HZ, 1996. ISBN 80-86009-02-5.
 • RICCHIUTE, D. N. Audit. Praha: Victoria Publishig, 1994. ISBN 80-85605-86-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Accounting and Taxes (12) Economy 2 Summer
School of Business Administration in Karvina Accounting and Taxes (15) Economy 2 Summer