Course: Tax Law Application

« Back
Course title Tax Law Application
Course code FIU/BKADP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • JANOUŠKOVÁ Jana, doc. Ing. Ph.D.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 103 hours per semester
Recommended literature
 • -. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • -. Zákon č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • -. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • -. Zákon č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • -. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • BRYCHTA, I. a kol. Daň z příjmů 2010. Praha: Meritum. Walters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-528-1.
 • JANOUŠKOVÁ, J. Aplikace daňového práva-cvičebnice. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-679-3.
 • JANOUŠKOVÁ, J. Aplikace daňového práva. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-683-0.
 • JANOUŠKOVÁ, J., B. Blechová. Podvojné účetnictví v příkladech 2012. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4185-7.
 • JANOUŠKOVÁ, J. Daně a daňová politika. Vysokoškolská učebnice. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-653-3.
 • KOUT, P. Cvičné příklady - Daně. Sborník příkladů.. Praha: Institut certifikace účetních, 2013. ISBN 978-80-86716-93-0.
 • VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. Praha: VOX, 2014. ISBN 978-80-87480-23-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Accounting and Taxes (15) Economy 3 Winter
School of Business Administration in Karvina Accounting and Taxes (12) Economy 3 Winter