Course: Accounting and Taxes Workshop

« Back
Course title Accounting and Taxes Workshop
Course code FIU/BEUDP
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • ŠIMÍKOVÁ Iris, Ing. Ph.D.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Seminar classes
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 103 hours per semester
Recommended literature
 • Sbírka zákonů ČR..
 • ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ (ÚZ). Ostrava: Sagit, 2008. ISBN 987-80-7208-594-1.
 • CARDOVÁ, Z. Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-288-4.
 • DUŠEK, J. Převod daňové evidence na vedení účetnictví. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2387-7.
 • HOVORKA, M. Daňové triky a tipy. Ostrava: Sagit, 2008. ISBN 80-7208-601-4.
 • HRUŠKA, V. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu pro podnikatele. Praha, 2010. ISBN 97880-86324852.
 • LOŠŤÁK, M., PRUDKÝ, P. Vzory korespondence s finančními úřady. Olomouc: ANAG, 2007. ISBN 80-7263-187-X.
 • LOUŠA, F. Vnitropodnikové směrnice v účetnictví. Praha: GRADA Publishing, 2006. ISBN 80-247-1259-8.
 • MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2012. Praha, 2012.
 • ŠIMÍKOVÁ, I. Účetní a daňové praktikum. OPF Karviná, 2011. ISBN v tisku.


Study plans that include the course