Course: Taxation and Tax Policy

« Back
Course title Taxation and Tax Policy
Course code FIU/BEDDP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
 • JANOUŠKOVÁ Jana, doc. Ing. Ph.D.
 • SOBOTOVIČOVÁ Šárka, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 64 hours per semester
Recommended literature
 • Daňové zákony a předpisy související - v aktuálním znění.
 • Taxation Trends in the European Union. 2013.
 • Vybrané články z odborných časopisů.
 • JANOUŠKOVÁ, J. Daně a daňová politika. Studijní opora. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-653-3.
 • JANOUŠKOVÁ, J. Osobní důchodová daň. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-698-4.
 • JANOUŠKOVÁ, J., Š. SOBOTOVIČOVÁ a I. KOŠTUŘÍKOVÁ. Daně a daňová politika ČR. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7248-978-7.
 • KOUT, P. Cvičné příklady - Daně. Sborník příkladů.. Praha: Institut certifikace účetních, 2013. ISBN 978-80-86716-93-0.
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-574-8.
 • VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. Praha: VOX, 2014. ISBN 978-80-87480-23-6.


Study plans that include the course