Course: Economic Policy A

« Back
Course title Economic Policy A
Course code EVS/PHPA
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • MAJEROVÁ Ingrid, Dr. Ing.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration, Seminar classes
 • unspecified - 13 hours per semester
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 10 hours per semester
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 40 hours per semester
Recommended literature
 • DVOŘÁK, P. Vybrané problémy hospodářské politiky. Praha, 2004. ISBN 80-245-0793-5.
 • FIALA, P., PITROVÁ, M. Evropská unie. Brno, 2003. ISBN 80-7325-015-2.
 • GERBET, P. Budování Evropy. Praha, 2004. ISBN 80-246-0111-7.
 • HOLUB, A. Česká ekonomika na cestě do Evropské Unie. Praha, 2003.
 • KADEŘÁBKOVÁ, A., SPĚVÁČEK, V., ŽÁK, M. Růst stabilita a konkurenceschopnost II: aktuální problémy české republiky po vstupu do EU. Praha, 2004. ISBN 80- 86131-1.
 • KLIKOVÁ, CH., KOTLÁN, I. Hospodářská politika. Ostrava: Sokrates, 2006. ISBN 80-86572-04-8.
 • NEDBAL, J. A KOL. Hospodářská politika. Brno, 2004. ISBN 80-85960-78-8.
 • NĚMCOVÁ, I., ŽÁK, M. Hospodářská politika. Praha, 1997. ISBN 80-7079-160-8.
 • PAULÍK, T. Hospodářská politika. Karviná, 2002. ISBN 80-7248-148-7.
 • PAULÍK, T., PELLEŠOVÁ, P. Makroekonomie. Karviná, 2002. ISBN 80-7248-159.
 • PELLEŠOVÁ, P. Hospodářská politika A. Distanční studijní opora. Karviná, 2006. ISBN 80-7248-370-6.
 • SLANÝ, A. A KOL. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha, 2003. ISBN 80-7179-738-3.
 • SLANÝ, A. Hospodářská politika: distanční studijní opora. Brno, 2004. ISBN 80-210-3476-9.
 • SOJKA, M. A KOL. Dějiny ekonomických teorií. Praha, 1991. ISBN 80-7079-937-4.
 • SPĚVÁČEK, V. A KOL. Transformace české ekonomiky. Praha: Linde, 2002. ISBN 80-86131-32-7.
 • SPĚVÁČEK, V., VINTROVÁ, R., HÁJEK, M., ŽĎÁSEK, V. Makroekonomický vývoj České republiky v letech 1996-2004. 2006.
 • VINCUR, P. A KOL. Teória a prax hospodárskej politiky. Bratislava, 2006. ISBN 80-89085-60-1.
 • ŽÁK, M. Hospodářská politika. Praha, 2006. ISBN 80-867-30-04-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester