Course: Economic Theory

« Back
Course title Economic Theory
Course code EVS/PDET
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Doctoral
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 15
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • TULEJA Pavel, doc. Ing. Ph.D.
 • PELLEŠOVÁ Pavlína, doc. Ing. Ph.D.
 • MAJEROVÁ Ingrid, Dr. Ing.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Skills demonstration, Students' self-study
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 370 hours per semester
Recommended literature
 • ALLEN, RGD. Makroekonomická teorie (matematický výklad. Praha: Academia, 1975. ISBN 509-21-856.
 • ALLEN, RGD. Matematická ekonomie. Praha: Academia, 1971. ISBN 99-00-00258-X.
 • ARGY, V. International Macroeconomics. Theory and Policy. London: Routledge, 1994. ISBN 0-415-09823-8.
 • BACKHOUSE, R. A. History of Modern Economic Analysis.. Oxford: Blackwell, 1985. ISBN 0631143157.
 • BARRO, JR. Macroeconomics. Third edition. New York etc.: John Wiley&Sons, 1993. ISBN ISBN 0-471-50282-.
 • BLAUG, M. Economic Theory in Retrospect. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. ISBN 0521577012.
 • DOBB, M. Teória hodnoty a rozdelovania od A. Smitha. Bratislava: Pravda, 1980. ISBN Bez.
 • DORNBUSCH, R., FISCHER, S. Makroekonomie. 6. vydání. Praha: SPN a Nadace Economics,, 1994. ISBN 80-04-25556-6.
 • FENDEK, M. Kvantitativná mikroekonómia. Bratislava: Iura Edition, 1999. ISBN 80-88715-54-7.
 • FUCHS, K., TULEJA, P. Makroekonomie. Banská Bystrica: FF UMB, 2003. ISBN 80-8055-845-0.
 • FUCHS, K. Vývoj pojetí ceny v ekonomii. Brno: MU, 1999. ISBN 80-210-2035-0.
 • GOWLAND, D. Makroekonomie. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85865-22-X.
 • GRAVELLE, HGH., REES, R. Mikroekonomie. Praha: SPN Praha, 1999. ISBN 99-00-02711-X.
 • HOLMAN, R. Mikroekonomie. Praha: C. H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-737-5.
 • JAMES, E. Dějiny ekonomického myšlení dvacátého století. Praha: Academia, 1968. ISBN Bez.
 • MACH, M. Makroekonomie II. 1. - 3. část. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-7079-498-4.
 • MLČOCH, L. Institucionální ekonomie. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7258-562-6.
 • NAPOLEONI, C. Dějiny ekonomického myšlení dvacátého století. Praha: Academia, 1968. ISBN Bez.
 • PAULÍK, T., PELLEŠOVÁ, P. Makroekonomie. Karviná: OPF SU, 2002. ISBN 80-7248-159.
 • ROMER, D. Advanced Macroeconomics. New York: McGraw-Hill, 1996. ISBN 0-471-50282-0.
 • SALVATORE, D. Microeconomics: Theory and Applications. 4th ed. New York: Oxford University Press, 2003. ISBN 019513995X.
 • SALVATORE, D. Microeconomics. New York etc., Harper Collins Publisher, 2001. ISBN 0-06-045704-X.
 • SOJKA, M. A KOL. Dějiny ekonomických teorií. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-991-X.
 • SOJKA, M. John Maynard Keynes a současná ekonomie. Praha: Grada, 1999. ISBN 80-7169-827-X.
 • SOJKA, M., MLČOCH, L., MACHONIN, P. Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989 (Alternativní pohled. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0119-2.
 • SOUKUP, J. Mikroekonomická analýza. Slaný: Melandrium, 1999. ISBN 0-07-028101-7.
 • SOUKUPOVÁ, J., HOŘEJŠÍ, B., MACÁKOVÁ, L., SOUKUP. Mikroekonomie. 3. doplněné vydání. Praha: Management Press, 2003. ISBN 80-7261-061-9.
 • TULEJA, P. Vybraná témata z mikroekonomie v grafech a pojmech. Valašské Meziříčí: Aldebaran, 2003. ISBN 80-903117-4-1.
 • VARIAN, HR. Microeconomic Analysis. Third edition. New York: W.W. Norton and Company, 1992. ISBN 0-393-95735-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Business Economics and Management (08) Economy - Winter