Course: Regional Policy

« Back
Course title Regional Policy
Course code EVS/NPRPO
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • MARTINÁT Stanislav, Mgr. PhD.
 • MAJEROVÁ Ingrid, Dr. Ing.
Course content
1. Region and Economic level of region 2. Regional development and measures for its implementation 3. The importance of innovation for the development of the region 4. Regional analysis 5. Regional policy and theoretical approaches 6. Regional policy, its objectives and instruments 7. Legislative regional security policy 8. Institutional regional security policy 9. Program of regional security policy 10. Regional Development Strategy 11. Regional Policy of the Czech Republic in transition 12. Regional Policy of the Czech Republic in the period 2007 - 2013 13. EU Regional Policy

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration, Seminar classes
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 13 hours per semester
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 45 hours per semester
Recommended literature
 • ARMSTRONG, M., TAYLOR, J. Regional Economics and Policy. Oxford: Wiley-Blackwell, 2000. ISBN 978-0631217138.
 • ČADIL, J. Regionální ekonomie. Teorie a aplikace. Praha: C: H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-191-8.
 • DANĚK, V. Šest let regionální politiky v ČR. Šance a limity. Brno, 2006. ISBN 80-210-3983-3.
 • DOČKAL, V. A KOL. Regionální politika EU a naplňování principu partnerství. Případové studie České republiky, Německa, Francie a Slovinska. Brno, 2006. ISBN 80-210-4012-2.
 • EVANS, A. EU Regional Policy. Oxford: Oxford University Press, 2006. ISBN 978-1904501442.
 • FIALA, P., PITROVÁ, M. Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. ISBN 978-80-7325-180-2.
 • KOLEKTIV autorů. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Praha: IFEC, 2001. ISBN 80-86412-08-3.
 • KOLEKTIV. Průvodce fondy Evropské unie. Praha, 2006. ISBN 80-239-6891-2.
 • MALINOVSKÝ, J., SUCHÁČEK, J. Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky Evropské unie. Ostrava: VŠB-TU, 2006. ISBN 80-248-1117-0.
 • PEET, R., HARTWICK, E. Theories of Development: Contentions, Arguments, Alternatives. New York: Guildford Press, 2009. ISBN 1606230654.
 • PEET, R., HARTWICK, E. Theories of development. 1999. ISBN 1572304898.
 • PLECHANOVOVÁ, B. Evropská unie na počátku 21. století reformní procesy a institucionální změna. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1154-6.
 • RICHARDSON, H. W., BAE, C. H. C, CHOE, S. C. (EDS). Reshaping Regional Policy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2011. ISBN 978-18499802802.
 • SKOKAN, K. Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. Ostrava: Repronis, 2004. ISBN 80-7329-059-6.
 • STEJSKAL, J., KOVAŘÍK, J. Regionální politika a její nástroje. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-588-2.
 • ŠELEŠOVSKÝ, J. A KOL. Cvičebnice otázek ze základů veřejné ekonomiky, veřejné správy a regionální politiky. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno, 2001. ISBN 80-2102-506-9.
 • TVRDOŇ, J. A KOL. Regionálný rozvoj. Bratislava: Ekonóm, 1995. ISBN 80-225-0671-0.
 • VITURKA, M. Regionálně ekonomické souvislosti procesu integrace ČR do EU. Praha, 2002.
 • VITURKA, M. Teoretické základy regionální politiky a úloha veřejného a soukromého sektoru. In Obecná část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC. Brno, 2003. ISBN 80-210-3278-2.
 • VITURKA, M. Zahraniční investice a strategie regionálního rozvoje. Brno: MU, 2000. ISBN 80-210-2297-3.
 • WAISOVÁ, Š. A KOL. Regionální integrační procesy. Plzeň: A. Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-232-5.
 • WOKOUN, R. Česká regionální politika v období vstupu do Evropské unie. Praha: VŠE, 2003. ISBN 80-245-0517-7.
 • WOKOUN, R. Regionální a strukturální politika Evropské unie:obecná východiska, implementace a monitorování. Praha, 2004. ISBN 80-245-0734-X.
 • ŽÍTEK, V. Regionální ekonomie a politika. Brno, 2004. ISBN 80-210-3478-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina European Integration (12) Economy 2 Winter