Course: Comparative Economics

« Back
Course title Comparative Economics
Course code EVS/NPKOE
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • TUREČKOVÁ Kamila, Ing. Ph.D.
 • TULEJA Pavel, doc. Ing. Ph.D.
 • MAJEROVÁ Ingrid, Dr. Ing.
Course content
1. Theoretical basis of comparative economics 2. The new comparative economics 3. Selected problems of comparison of economic systems 4. Comparative economics and economic systems 5. Systems focused on market 6. Central planned prescriptive systems and participatory systems 7. Criteria for comparing economic systems 8. Criteria for comparison of social welfare 9. Basic social values and the possibility of comparison 10. Criteria for comparing economic level of the country 11. Methods of measuring economic level 12. Comparison of the economic level of the European Union 13. Comparison of the economic level of the three centers of the world economy

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 60 hours per semester
Recommended literature
 • Comparative Economics Studies. Notre Dam, Ind.: Association for Comparative Economic Studies.
 • ABRAHÁM, J. Komparativní ekonomika EU (trendy, souvislosti a implikace pro ekonomickou governance). Praha: MAC, 2008. ISBN 978-80-86783-34-5.
 • ANGRESANO, J. Comparative Economics. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1991. ISBN 0131574477.
 • JÍLEK, J. Metody mezinárodního srovnávání. Praha: VŠE, 1996. ISBN 80-7079-942-0.
 • KADEŘÁBKOVÁ, A., SPĚVÁČEK, V., ŽÁK, M. Růst, stabilita a konkurenceschopnost: aktuální problémy české ekonomiky na cestě do EU. Praha: Linde, 2003. ISBN 80-86131-35-1.
 • KADEŘÁBKOVÁ, A., SPĚVÁČEK, V., ŽÁK, M. Růst, stabilita, konkurenceschopnost 2 : aktuální problémy české ekonomiky při vstupu do EU. Praha: Linde, 2004. ISBN 80-86131-49-1.
 • KARPOVÁ, E. Hospodářský vývoj Rakouska, Švédska a Finska po vstupu do Evropské unie. Praha: Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1072-3.
 • MJOSET, L., CLAUSEN, T. H. Capitalisms Compared. Amsterdam, Oxford: Elsevier JAI, 2007. ISBN 978-1-849-50414-0.
 • ROSSER, J. B., JR., ROSSER, M. V. Comparative Economics in a Transforming World Economy. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 2004. ISBN 978-0-262-18234-8.
 • SPĚVÁČEK, V. A KOL. Transformace české ekonomiky: politické, ekonomické a sociální aspekty. Praha: LINDE, 2002. ISBN 80-86131-32-7.
 • TULEJA, P. Analýza pro ekonomy. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1801-6.
 • TULEJA, P. Komparace ekonomické úrovně vybraných zemí střední a východní Evropy a vybraných zemí Evropské unie v letech 1993-2001. Karviná: SU OPF, 2002. ISBN 80-7248-182-7.
 • UHROVÁ, N. Průvodce kurzem Komparace hospodářských politik. Ostrava: VŠB-TU, 2008. ISBN 978-80-248-1896-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina European Integration (12) Economy 2 Winter