Course: Education and Health Economy

« Back
Course title Education and Health Economy
Course code EVS/NPESZ
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • GAJDOVÁ Karin, Ing. Ph.D.
 • MAJEROVÁ Ingrid, Dr. Ing.
Course content
1. Introduction to Economics Education 2. Economic aspects of education 3. Education as a public good 4. Public Administration in Education 5. Regional Education 6. Financing of regional education 7. Tertiary education 8. Theoretical Foundations of Health 9. Demand for health services 10. Offer of healthcare services 11. Health insurance 12. Ways of securing health care services 13. Health financing systems

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration, Seminar classes
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 13 hours per semester
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 66 hours per semester
Recommended literature
 • BENČO, J. Ekonómia vzdelávania. Bratislava: IRIS, 2002. ISBN 80-89018-41-6.
 • BURYOVÁ, I., GAJDOVÁ, K., HEČKO, S. Ekonomika školství a zdravotnictví. Karviná: OPF Karviná, 2014.
 • EASTAUGH, S. R. Health care finance and economics. Jones & Barlett Learning, 2004. ISBN 9780763731465.
 • FELDSTEIN, J. P. Health Care Economics. 2005. ISBN 1-4018-5979-8.
 • FILIPOVÁ, L. Lidský kapitál a jeho efektivní využití jako zdroj ekonomického růstu v České republice. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2008. ISBN 80-86729-38-9.
 • GLADKIJ, I. A KOL. Management ve zdravotnictví. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-996-8.
 • HICKS, L. L. Economics of health and medical care. Jones & Barlett Publishers, 2012. ISBN 9781449629861.
 • KUVÍKOVÁ, H., MURGAŠ, M., NEMEC, J. Ekonómia zdravotníctva. Banská Bystrica: Phoenix, 1995. ISBN 80-900563-1-8.
 • KUVÍKOVÁ, H., MURGAŠ, M., NEMEC, J. Manažment zdravotníctva. Banská Bystrica: Trian, 1998. ISBN 80-967730-2-X.
 • MALÝ, I. Problém optimální alokace zdrojů ve zdravotnictví. Brno: Masarykova univerzita, 1998. ISBN 80-210-2006-7.
 • MATĚJÚ, P., BARR, N. České vysoké školství na křižovatce: investiční přístup k financování studia na vysoké škole v sociologické reflexi. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2005. ISBN 80-7330-072-9.
 • MOUTSIOS, S. Education Policies in Europe: Economy, Citizenship, Diversity. Waxmann Verlag, 2007. ISBN 9783830969181.
 • REKTOŘÍK, J. a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-29-3.
 • STIGLITZ, J. E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-454-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Public Economy and Administration (12) Economy 1 Summer