Course: Economy policy of the Czech Republic

« Back
Course title Economy policy of the Czech Republic
Course code EVS/NPECR
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • KOTLÁNOVÁ Eva, Ing. Ph.D.
 • VERNER Tomáš, Ing.
 • MAJEROVÁ Ingrid, Dr. Ing.
Course content
1. Centrally planned economy and the situation of the Czech Republic before 1989 2. Transformation strategy 3. The basic steps of the transformation process in the Czech Republic and its macroeconomic characteristics 4. Privatization in the Czech Republic 5. Institutional Environment in the Czech Republic 6. Fiscal Policy of the Czech Republic 7. Monetary Policy of the Czech Republic 8. External economic policy of the Czech Republic 9. The development of the Czech economy in 1997 10. The development of the macroeconomic situation in the Czech Republic 11. Current problems of the Czech economy 12. Selected characteristics of the Slovak economy 13. Evaluation of the effectiveness of economic policy of the Czech Republic

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration, Seminar classes
 • unspecified - 13 hours per semester
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 41 hours per semester
Recommended literature
 • ACECOLLA, N. Economic Policy in the Age of Globalisation. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. ISBN 9780521540384.
 • ASLUND, A. How capitalism was built: the transformation of Central and Eastern Europe, Russia, and Central Asia. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-68382-1.
 • ATKINSON, B., BAKER, P., MILWARD, B. Economic Policy. PalgraveMcMillan, 1996. ISBN 9780333650479.
 • DILLON, P., WYKOFF, F. C. Creating Capitalism: transitions and growth in post-soviet Europe. Cheltenham: Edward Elgar, 2002. ISBN 1-84064-733-7.
 • HOLMAN, R. Transformace české ekonomiky: v komparaci s dalšími zeměmi střední Evropy. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000. ISBN 80-902795-6-2.
 • KLIKOVÁ, CH., KOTLÁN, I. Hospodářská politika: teorie a praxe. Ostrava: Sokrates, 2006. ISBN 80-86572-04-8.
 • NUTI, D. M., PORTES, R. et al. Economic transformation in Central Europe. London: Centre for Economic Policy Research, 1993. ISBN 92-826-5680-2.
 • PERSSON, T., TABELLINI, G. Political Economics: Explaining Economic Policy. The MIT Press, 2002. ISBN 0-262-16195-8.
 • PLCHOVÁ, B. A KOL. Česká republika a EU: ekonomika - měna - hospodářská politika. Praha: KRIGL, 2010. ISBN 978-80-86912-39-4.
 • SOJKA, M. Economic and social changes in Czech society after 1989-an alternative view. Prague: The Karolinum Press, 2000. ISBN 80-246-0103-6.
 • ŠULC, Z. Stručné dějiny ekonomických reforem: v Československu (České republice) 1945-1995. Brno: Doplněk, 1998. ISBN 80-7239-005-8.
 • TOMEŠ, Z. Hospodářská politika: 1900-2007. Brno: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-002-7.
 • ŽÍDEK, L. Transformace české ekonomiky: 1989-2004. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-922-X.


Study plans that include the course