Course: The Czech Republic and the European Union

« Back
Course title The Czech Republic and the European Union
Course code EVS/NPCRE
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • NEVIMA Jan, doc. Ing. Ph.D.
 • MAJEROVÁ Ingrid, Dr. Ing.
Course content
1. Integration as a political and economic problem 2. Factors creating integration in Europe 3. Factors of Integration of Czech Republic 4. The importance of integration for a small economy 5. Steps of integration of Czech Republic to the EU 6. Agenda 2000 and changes in the process of association 7. The stage of adaptation of the Czech Republic to EU standards 8. Changes in the concept and structure of the economic policy of the Czech Republic 9. Convergence of the Czech economy and the EU 10. Comparison of the economic level of the Czech Republic and the EU 11. The importance of CEFTA and the Visegrad four for accession of Czech Republic to the EU 12. Czech Republic's involvement in the activities of the EU 13. Prospects for the development of the relations of the Czech Republic and the EU

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration, Seminar classes
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 13 hours per semester
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 67 hours per semester
Recommended literature
 • ČERNOCH, P. Cesta do EU: východní rozšíření Evropské unie a Česká republika v období 1990-2004. Praha: Linde, 2003. ISBN 80-86131-40-8.
 • FRIES, F. Velké evropské rozpravy. Praha: HZ Editio, 1998. ISBN 80-86009-23-8.
 • GONĚC, V. Evropská idea. Brno: MU, 2000. ISBN 80-210-2355-4.
 • HOLUB, A. A KOL. Zapojení české ekonomiky do EU: dynamika, restrukturalizace a mezinárodní ekonomické vztahy. Praha: VŠE, 2001. ISBN 80-245-0206-2.
 • KADEŘÁBKOVÁ, A., SPĚVÁČEK, V., ŽÁK, M. Růst, stabilita a konkurenceschopnost: aktuální problémy české ekonomiky na cestě do EU. Praha: Linde, 2003. ISBN 80-86131-35-1.
 • LEHMANOVÁ, Z. A KOL. Výchova k evropanství, kulturně historické souvislosti evropského procesu. Praha: VŠE, 1996. ISBN 80-7079-762-2.
 • NEZVAL, P. Vztahy České republiky a Evropské unie. Karviná: SU OPF, 2003. ISBN 80-7248-204-1.
 • ZLÝ, B. Evropská unie v přelomovém období. 2. upr. vyd.. Karviná: SU OPF, 2004. ISBN 80-7248-264-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina European Integration (12) Economy 2 Summer