Course: Theory of Economic Policy

« Back
Course title Theory of Economic Policy
Course code EVS/NKHPB
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • KOTLÁNOVÁ Eva, Ing. Ph.D.
 • VERNER Tomáš, Ing.
 • MAJEROVÁ Ingrid, Dr. Ing.
Course content
1. The political aspects of economic policy 2. The political system as part of the whole society 3. The theoretical bases of economic policy I 4. The theoretical bases of economic policy II 5. Theoretical and practical possibilities of economic policy 6. Limitations in economic policy 7. Corruption as a significant limitation in economic policy 8. Economic policy and state 9. Expectations and economic policy 10. The concept of economic efficiency 11. Decision-making in economic policy 12. Pressure groups and lobby in economic policy 13. Information and economic policy

Learning activities and teaching methods
Lecturing
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 83 hours per semester
Recommended literature
 • ATKINSON, B., BAKER, P., MILWARD, B. Economic Policy. PalgraveMcMillan, 1996. ISBN 9780333650479.
 • HEYWOOD, A. Political Theory. PalgraveMcmillan, 2004. ISBN 978-0333961803.
 • HEYWOOD, A. Politics. PalgraveMcmillan,, 2013. ISBN 978-0230363373.
 • KLIKOVÁ, CH., KOTLÁN, I. Hospodářská politika: teorie a praxe. Ostrava: Sokrates, 2006. ISBN 80-86572-04-8.
 • KUBÍČEK, J. Hospodářská politika. Plzeň: A. Čeněk, 2006. ISBN 80-86898-99-7.
 • O'SULLIVAN, A., SHEFFRIN, S., PEREZ, S. Macroeconomics: Principles, Applications, and Tools. Sacramento, 2007. ISBN 9780132329286.
 • PAULÍK, T. Hospodářská politika. Karviná: SU OPF, 2002. ISBN 80-7248-148-7.
 • ŘÍCHOVÁ, B. Úvod do současné politologie. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-348-2.
 • SLANÝ, A. A KOL. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha: C. H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-738-3.
 • STIGLITZ, J.E. Jiná cesta k trhu : hledání alternativy k současné podobě globalizace. Praha: Prostor, 2003. ISBN 80-7260-095-8.
 • ŠAROCH, S. A KOL. Vybrané kapitoly z hospodářské politiky. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-901004-7-3.
 • VINCÚR, P. A KOL. Teória a prax hospodárskej politiky. Bratislava: Sprint, 2007. ISBN 978-80-89085-80-4.
 • ŽÁK, M. A KOL. Učebnice hospodářské politiky II. (HP 202). Praha: VŠE, 2000. ISBN 80-245-0028-0.
 • ŽÁK, M. Hospodářská politika. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2007. ISBN 978-80-86730-04-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester