Course: Theory of Economics

« Back
Course title Theory of Economics
Course code EVS/NKEKT
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • MAJEROVÁ Ingrid, Dr. Ing.
 • TULEJA Pavel, doc. Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Skills demonstration, Students' self-study
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 8 hours per semester
 • unspecified - 4 hours per semester
 • unspecified - 124 hours per semester
Recommended literature
 • BLAUG, M. Economic Theory In Retrospect. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-57153-7.
 • FUCHS, K., LISÝ, J. Dějiny ekonomických teorií pro právníky. Brno: MU, 2002. ISBN 80-210-2790-8.
 • HOLMAN, R. A KOL. Dějiny ekonomického myšlení. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-631-X.
 • LISÝ, J., PETRIČOVÁ, J., ČAPLÁNOVÁ, A. Dejiny ekonomických teórií. Bratislava: Iura Edition, 2003. ISBN 80-89047-60-2.
 • PRESSMAN, S. Encyklopedie nejvýznamnějších ekonomů. Brno: Barrister & Principal, 2005. ISBN 80-86598-57-8.
 • SEDLÁČEK, T. Ekonomie dobra a zla. Praha: Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, 2009. ISBN 978-80-903944-3-8.
 • SIRŮČEK, P. Hospodářské dějiny a ekonomické teorie. Slaný: Melandrium, 2007. ISBN 978-80-86175-53-9.
 • SOJKA, M. Dějiny ekonomických teorií. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. ISBN 978-80-87109-21-2.
 • VOIGT, S. Institucionální ekonomie. Praha: Alfa, 2008. ISBN 978-80-87197-13-4.


Study plans that include the course