Course: Economy policy of the Czech Republic

« Back
Course title Economy policy of the Czech Republic
Course code EVS/NKECR
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • KOTLÁNOVÁ Eva, Ing. Ph.D.
 • VERNER Tomáš, Ing.
 • MAJEROVÁ Ingrid, Dr. Ing.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Skills demonstration, Students' self-study
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 68 hours per semester
Recommended literature
 • DILLON, P., WYKOFF, F. C. Creating Capitalism: transitions and growth in post-soviet Europe. Cheltenham: Edward Elgar, 2002. ISBN 1-84064-733-7.
 • HOLMAN, R. Transformace české ekonomiky: v komparaci s dalšími zeměmi střední Evropy. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000. ISBN 80-902795-6-2.
 • KLIKOVÁ, CH., KOTLÁN, I. Hospodářská politika: teorie a praxe. Ostrava: Sokrates, 2006. ISBN 80-86572-04-8.
 • PLCHOVÁ, B. A KOL. Česká republika a EU: ekonomika - měna - hospodářská politika. Praha: KRIGL, 2010. ISBN 978-80-86912-39-4.
 • ŠULC, Z. Stručné dějiny ekonomických reforem: v Československu (České republice) 1945-1995. Brno: Doplněk, 1998. ISBN 80-7239-005-8.
 • TOMEŠ, Z. Hospodářská politika: 1900-2007. Brno: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-002-7.
 • ŽÍDEK, L. Transformace české ekonomiky: 1989-2004. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-922-X.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Marketing and Management (12) Economy 1 Summer
School of Business Administration in Karvina Business Economics in Trade and Services (12) Economy 1 Summer